CZ EN

Stanovisko ke vztahu zákona o přezkoumávání hospodaření a kontrolního řádu

Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání hospodaření“). U přezkoumávání hospodaření se podpůrně použije zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).

Přezkoumávání hospodaření je specifickým druhem kontroly podle kontrolního řádu. Výjimku tvoří přezkoumávání prováděné auditorem podle ustanovení § 12 zákona o přezkoumávání hospodaření. Obce, dobrovolné svazky obcí a městské části se můžou rozhodnout zadat přezkoumání svého hospodaření auditorovi. Vztah auditora a územního samosprávného celku není veřejnoprávní, ale soukromoprávní. Auditor nevykonává působnost v oblasti veřejné správy a postupuje podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní řád je pro přezkoumávání hospodaření obecným procesním právním předpisem. Do doby ukončení přezkoumání hospodaření za rok 2013 upravoval proces a postup přezkoumávání hospodaření pouze zákon o přezkoumávání hospodaření. Po novele zákona o přezkoumávání hospodaření platné od 1. května 2014 se primárně na procesy a postup přezkoumávání hospodaření použije kontrolní řád. Pokud však existuje speciální úprava v zákoně o přezkoumávání hospodaření, má přednost před kontrolním řádem1. Příkladem je vypracování zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 10 zákona o přezkoumávání hospodaření, která nahrazuje protokol o kontrole. Přehled legislativní úpravy přezkoumávání hospodaření je uveden v příloze č. 1.

Toto stanovisko upřesňuje vztah zákona o přezkoumávání hospodaření a kontrolního řádu se zaměřením na oblast pověření ke kontrole, povinnosti mlčenlivosti, spolupráce kontrolních orgánů a zveřejňování informací o výsledcích kontrol.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.