CZ EN

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2021

Povinnost oznamovat závažná zjištění vyplývá z § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

„O závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol informují kontrolní orgány Ministerstvo financí nejpozději do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Za závažné zjištění se považuje

  1. zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,
  2. zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč.“

Odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí každoročně zpracovává analýzu a vyhodnocení oznámených závažných zjištění. Účelem této činnosti je získání zpětné vazby z vykonaných finančních kontrol, zjištění nejčastějších příčin porušování povinností a druhu porušování právních předpisů. Analyzované informace mají sloužit ke zkoumání a vyhodnocování odchylek od požadovaného stavu a k odhalování příčin vzniku nových rizik. Cílem má být poskytování cenných informací při rozhodovacích procesech orgánů veřejné správy, při plánování finančních kontrol se zaměřením na identifikované rizikové oblasti a subjekty či průběžné monitorování stavu právních předpisů, zda relevantně pokrývají oblasti, které jsou nejčastěji porušovány včetně identifikace nově vznikajících nesrovnalostí či deliktů.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.