CZ EN

Technické standardy

I. Standard centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními terminály

 

publikován: 17. prosince 2008/ aktualizace : 21.11.2013; verze 2.01
aktualizace spočívá:
Vydáním II. aktualizace Standardu centrálního loterního systému pouze dochází k rozšíření možností technického zajištění centrální jednotky, a to formu virtualizovaného řešení prostřednictvím virtuálního serveru, včetně zpřesnění max. počtu IVT (ze 4 ks na 6 ks) v případech, kdy to charakter místa pro instalaci IVT vyžaduje (viz bod 14 písm. e)materiálu)

Standard je souhrnem minimálních parametrických požadavků kladených na systém, jehož povolení, provozování nebo povolení koncových stanic dosud provozovaných systémů, bude povolovací orgán posuzovat podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
 jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); s účinností od 1. listopadu 2013

Tento dokument nabývá účinnosti dnem účinnosti od 1. listopadu 2013


II. Standard technického zařízení - Elektromechanické rulety

Tento materiál je souhrnem minimálních parametrických požadavků kladených na herní zařízení, jehož povolení k provozování bude povolovací orgán posuzovat podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „zákon“) s účinností dne 1. ledna 2009.

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.  


 

III. Standard provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím veřejné sítě INTERNET

Standard stanovuje požadavky Ministerstva financí, které je nutné splnit pro vydání povolení k provozování loterií a jiných podobných her provozovaných prostřednictvím veřejné sítě Internet. Ministerstvo financí si vyhrazuje možnost aktualizace standardu v důsledku možného budoucího technologického vývoje; s účinností od 27. prosince 2012.

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 27. prosince 2012.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář