CZ EN

Zákon implementující směrnici MiFID II předložen vládě

Ministerstvo financí dne 9. září 2015 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony.

Návrh zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace několika nově přijatých unijních předpisů na úseku kapitálového trhu, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (MAR) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu (CSMAD). Nová pravidla by se měla aplikovat od 3. ledna 2017 (MiFID II a MiFIR), respektive od 3. července 2016 (MAR a CSMA D).

Návrhem zákona se mění:

  • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a
  • zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

V obecné rovině má navrhovaný právní rámec přispět k vyšší efektivitě a transparentnosti podnikání na úseku finančního trhu. V reakci na technický pokrok v této oblasti se zavádí nová obchodní platforma v podobě organizovaného obchodního systému a reguluje se vysokofrekvenční obchodování. Úpravou informačních povinností uložených regulovaným subjektům a pravidel jednání se zákazníky se zvyšuje ochrana investorů. Zásadně přepracována je právní úprava investičních zprostředkovatelů. Nová opatření dále harmonizují a zpřísňují správní trestání.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály ve verzi předložené do vlády. Případná vyjádření k návrhu zákona lze zaslat do 30. září 2015 na e-mailovou adresu kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.