CZ EN

Zpráva o vývoji finančního trhu v 1. pololetí roku 2006

Pololetní zpráva zveřejněná Ministerstvem financí svým charakterem navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu, které byly příznivě přijaty odbornou i laickou veřejností. Účelem těchto pravidelných zpráv je poskytovat komplexní informace o vývoji finančního trhu za sledované období. Obsahem pololetní zprávy je meziroční srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh.

Dokumenty ke stažení

Obsah

 1. SHRNUTÍ
 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE
 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM TRHU
 4. OBCHODY NA REGULOVANÝCH TRZÍCH
 5. SUBJEKTY FINANČNÍHO TRHU
 6. TRH DEVIZ
 7. INTEGRACE DOZORU A OCHRANA SPOTŘEBITELE NA FINANČNÍM TRHU
 • SEZNAM ZKRATEK
 • SEZNAM TABULEK
 • SEZNAM GRAFŮ
 • PŘÍLOHA 1: LEGISLATIVA FINANČNÍHO TRHU
 • PŘÍLOHA 2: DOPLŇUJÍCÍ TABULKY

 

Související dokument - Stručný souhrn Zprávy:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář