CZ EN

Zpráva o vývoji finančního trhu 1. pololetí 2005 - STRUČNÝ SOUHRN

Celkový stav české ekonomiky se ve srovnání s minulým rokem zlepšil. V 1. pololetí se zrychlilo tempo růstu HDP při snižování vnějších i vnitřních nerovnováh. Motorem růstu byl především export a investice. Příspěvek salda zahraničního obchodu byl výrazně kladný. Vzrostla hrubá tvorba fixního kapitálu a spotřeba domácností. Zároveň poklesla inflace i míra nezaměstnanosti.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář