CZ EN

Pozvánka MF na seminář - Vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku

Pozvánka MF na seminář - Účetní výkaznictví státu - Vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku (kraje a správci kapitol) - 11. září 2013

Související informace

Prezentované materiály ze semináře ze dne 11. 09.2013 - Vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku - pro správce kapitol a kraje.


Dne 11. září 2013 se uskuteční v budově Ministerstva financí (Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, zasedací místnost 116/B) seminář na téma: Vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu. Tento seminář je určen jednotlivým správcům kapitol a krajským úřadům. Seminář bude zaměřen na vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu. Cílem semináře je seznámit účastníky s tímto výkazem a s možnými variantními řešeními při jeho vyplňování.

V případě zájmu registrujte své zástupce (v počtu maximálně 2 osob) s uvedením celého jména a názvu organizace do pátku 6. září 2013.

Vyplněnou přihlášku a případné dotazy k semináři zašlete prosím na e-mailovou adresu: konsolidace@mfcr.cz, do předmětu zprávy uveďte „Seminář seznam“.

Kontaktní osoba: Ing. Irena Šípová
odd. 5404 – Účetní výkaznictví státu
tel: +402 257 043 357
e-mail: irena.sipova@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář