CZ EN

Vyhlášky pro rok 2022 – pro účetnictví státu

Dne 21. září 2021 byla v částce č. 149 Sbírky zákonů zveřejněna

 • vyhláška č. 340/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, a
 • vyhláška č. 341/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 30. listopadu 2021 byla v částce č. 192 Sbírky zákonů zveřejněna

 • vyhláška č. 430/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2022.

OBSAH – pro rok 2022

 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek


Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 341/2021 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 341/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 341/2021 Sb.
 • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled
 • Příloha č. 2b - Termíny pro předávání Pomocného analytického přehledu

Účinnost od 1. ledna 2022.

Vyhláška č. 430/2021 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 430/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 430/2021 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2022.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 341/2021 Sb. a vyhlášky č. 430/2021 Sb. včetně příloh

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 341/2021 Sb. a vyhlášky č. 430/2021 Sb.
 • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled s vyznačením změn

Účinnost od 1. ledna 2022.

Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. včetně příloh

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn
 • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn s účinností od 1. ledna 2022
 • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled
 • Příloha č. 3a - Pomocný konsolidační přehled
 • Příloha č. 3b - Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

 


Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 340/2021 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 340/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 340/2021 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2022.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 312/2014 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 340/2021 Sb. včetně příloh

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 312/2014 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 340/2021 Sb.
 • Příloha č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu s vyznačením změn
 • Příloha č. 5 - Kniha podrozvahových účtů s vyznačením změn

Účinnost od 1. ledna 2022.

Úplné znění vyhlášky č. 312/2014 Sb. včetně příloh

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn
 • Úplné znění vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn s účinností od 1. ledna 2022
 • Příloha č. 2 - Souhrnný výkaz majetku a závazků státu
 • Příloha č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu
 • Příloha č. 5 - Kniha podrozvahových účtů

 


Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Obsah ZIP souboru ke stažení:           

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • Příloha č. 1 – Rozvaha
 • Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty
 • Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích
 • Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Příloha č. 5 – Příloha
 • Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova.


Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů


Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
 • Příloha č. 6 - Příloha


Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.