Novinky

Zajištění servisní podpory HW diskového pole Hitachi

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
Aktualizováno 30. 9. 2015
  • Publikace souborů a Dalších informací

Veřejná zakázka
NázevZajištění servisní podpory HW diskového pole Hitachi
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Evidenční (systémové) číslo

T002/15/V00020799

Podání nabídek2. 3. 2015 10:00
Otevírání obálek2. 3. 2015 v 10:01
Detailní informace o veřejné zakázce

E-tržiště www.gemin.cz

https://www.gemin.cz/index.php?id=23428&m=contracts&h=contract&a=detail

Poznámky

-

Další informace:

Číslo jednací MF MF-9094/2015/3303
Zahájení zad. řízení Uzavřená výzva na e-tržišti omezenému počtu 3 zájemců o veřejnou zakázku ze dne 23.2. 2015
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (výzva) - MF-9094-2015-3303 (.PDF, 155 kB)
Adresa vyhlašovatele Ministerstvo financí ČR, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, IČ: 00006947
Zadavatel (odbor) 33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Otázky a odpovědi) -
Vybraný uchazeč COMPAREX CZ s.r.o., se sídlem: Praha 6, Evropská 2588/33a, PSČ 160 00, IC: 63077124
Cena 166320,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 11.6.2015:

Ceny ostatních uchazečů (s DPH) Nebyly, ( byla podána pouze jediná nabídka )
Kód agendy (identifikace paragrafu a zákona, ze kterého vychází kompetence MF, pro jejíž podporu bude předmět VZ použit) § 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR

 

Nejčtenější