Novinky

Zajištění komplexního provozu a servisu telefonních ústředen v objektech Ministerstva financí – listopad a prosinec 2015

odbor 59 - Provoz ICT
odbor 59 - Provoz ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 24. 11. 2015
  • Publikace smlouvy, doplnění formuláře

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-45615/2015/5902
NázevZajištění komplexního provozu a servisu telefonních ústředen v objektech Ministerstva financí – listopad a prosinec 2015
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva omezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 3 možných zájemců ze dne14.10.2015
Evidenční číslo ISVZT002/15/V00030151
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-0045615-2015-5902 (.ZIP, 280 kB)

Podání nabídek do21. 10. 2015 10:00
Otevírání obálek21. 10. 2015 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/15/V00030151

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)59 – odbor Provoz ICT a uživatelská podpora
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

iXperta s.r.o., Průmyslová 7, 10200 Praha 10, IČ 27599523

Cena278.000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 23.10.2015:

Ceny ostatních uchazečů

Nebyly ( byla podána jediná nabídka)

Kód agendy§§ 12, 14) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější