Novinky

Zajištění podpory a rozvoje informačního systému pro publikaci účetních a finančních dat státu veřejnosti – MONITOR v letech 2014-2015

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

 • Podlimitní
 • Služby
 • Ukončená
 • Veřejná zakázka
Aktualizováno 18. 9. 2014
 • Doplnění formuláře, publikace dodatečných informací a smlouvy
 • Doplnění evidenčního čísla
 • Doplnění Dodatku ke smlouvě č.1

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-113952/2013/23-2302/D
NázevZajištění podpory a rozvoje informačního systému pro publikaci účetních a finančních dat státu veřejnosti – MONITOR v letech 2014-2015
Druh zadávacího řízení Podlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení29.11.2013
Evidenční číslo ISVZ482915
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-113952-2013-23-2302-D (.PDF, 455 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k podání nabídky
 • Příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky
 • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
 • Příloha č. 3 – Návrh smlouvy
 • Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů,
  ekonomické a finanční způsobilosti a dle § 68 odst. 3 zákona
 • Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů

Přílohy ZD č.2-5 v editovatelném formátu - MF-113952-2013-23-2302-D (.ZIP, 102 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

 

Podání nabídek do16. 12. 2013 10:00
Otevírání obálek16. 12. 2013 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 482915

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 11.12.2013 - MF-0113952-2013-23-2302-D (.PDF, 400 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Vybraný uchazeč

C42 s.r.o., Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8

CenaKč 1 890 400,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 26.2.2014.

Ceny ostatních uchazečů Kč 2 447 800,-- bez DPH
Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější