Novinky

Technická asistence při ověřování průběhu realizace projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 27. 1. 2014
 • Publikace Odůvodnění VZ
 • Publikace Dodatečných informací č.1,2
 • Publikace Dodatečných informací č.3
 • Publikace Dodatečných informací č.4
 • Publikace Dodatečných informací č.5,6
 • Publikace Dodatečných informací č.7
 • Publikace Dodatečných informací č.8,9
 • Publikace Dodatečných informací č.10,11
 • Publikace Dodatečných informací č.12
 • Publikace Dodatečných informací č.13
 • Publikace Dodatečných informací č.14,15
 • Podepsána smlouva

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-109876/2013/58
NázevTechnická asistence při ověřování průběhu realizace projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení12.11.2013
Evidenční číslo ISVZ358053
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-109876-2013-58 (.PDF, 364 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-0109876-2013-58 (.PDF, 756 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do27. 1. 2014 13:00
Otevírání obálek27. 1. 2014 v 13:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 358053

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)58 - Mezinárodní vztahy
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

KPMG Česká republika, s.r.o.

Cenanejvýše 2 999 480,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 27.1.2014.

Ceny ostatních uchazečů

2 109 800,01;
2 699 200,00;
2 999 480,00;
4 398 500,00;
4 460 000,00;
4 971 000,00

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější