Novinky

Komerční pronájem administrativní budovy v Praze

odbor 13 - Hospodářská správa
odbor 13 - Hospodářská správa

Vydáno

  • Obecná výjimka z působnosti zákona
  • Služby
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-99434/2012/13
NázevKomerční pronájem administrativní budovy v Praze
Druh zadávacího řízení Obecná výjimka z působnosti zákona
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení22.10.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (vč. příloh) - VZ - MF-99434/2012/13 (.PDF, 1405 kB)ke stažení ve formátu PDF

Výzva k předložení nabídky
Příloha č. 1 – Dislokační pravidla pro řešení AO
Příloha č. 2 - Specifikace nábytku
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dle § 68
Příloha č. 5 – Obchodní a platební podmínky

Podání nabídek do29. 10. 2012 
Otevírání obálek29. 10. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

Nebylo zveřejněno, postup dle § 18, odst. 1, písm. d) zákona č. 137/2006 Sb.,
uplatněním obecné výjimky z působnosti zákona, schválený Usnesením vlády č. 671 ze dne 12.09.2012 (.PDF, 36 kB)

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)13 - Hospodářská správa
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, Politických vězňů 1419, 113 42 Praha 1

Cena11 405 044,10 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 13.12.2012.

Ceny ostatních uchazečů

16 320 090,35 Kč bez DPH

Kód agendy§14 odst. 3 zák. 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

Schváleno: Usnesení vlády č. 671 ze dne 12.09.2012 (.PDF, 36 kB)

Nejčtenější