Novinky

Platnost novely zákona 87/1995, o navýšení odškodnění na 90% max. 400 tis Kč

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

27.5.2002, tisková zpráva - Platnost novely zákona 87/1995, o navýšení odškodnění na 90% max. 400 tis Kč.

Dnes, 27.5.2002 vstoupila v platnost novela zákona 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech (dále jen „Zákon“), která upravuje navýšení náhrady za pojištěné vklady ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen „Fond“) z původních 80% max. 100 tis. Kč na 90% max. 400 tis. Kč. Novela je retroaktivní, tzn. se zpětnou účinností. Uvedené navýšení se tedy týká i těch oprávněných osob, které již byly vypořádány podle původního znění Zákona ve výši 80% max. 100 tis. Kč. Fond tímto zahajuje práce na realizaci jednotlivých kroků, které jsou nezbytné pro zahájení výplaty doplatků náhrad oprávněným osobám.

Vzhledem ke skutečnosti, že Fond nebude mít dostatek finančních prostředků na výplaty náhrad v plné výši, tedy 90% max. 400 tis. Kč., bude zahájena výplata náhrad dle § 20 odst. 3 Zákona poměrným způsobem. V praxi to bude znamenat, že každá oprávněná osoba bude ve svém nároku krácena, a to ve stejném poměru z nezpochybnitelné výše. Rozdíl mezi celkovou výší závazku Fondu vůči oprávněné osobě a částkou Fondem uhrazenou doplatí Fond v okamžiku, kdy bude ve Fondu dostatečné množství finančních prostředků.

Parlament České republiky totiž schválil o deset procent vyšší náhrady (90% max. 400 tis. Kč) oproti původně navrhovaným 80% max. 400 tis. Kč. Uvedené navýšení náhrad však již nebylo zohledněno při schvalování dluhopisového programu, kde i přes uvedené navýšení byla schválena původní částka 1,2 mld. Kč. odpovídající návrhu na výplatu náhrad ve výši 80% max. 400 tis. Kč.

Tato změna dále rozšířila počet oprávněných osob, kterým bude náhrada doplacena, z původních cca 25.000 na současných cca 95.000. Tato skutečnost negativně ovlivní časový horizont vypořádání doplatků náhrad z Fondu a celý proces i prodraží.

Poměrné výplaty náhrad budou s největší pravděpodobností zahájeny ještě během roku 2002 a to v pořadí podle vzniku nároku na výplatu náhrad a v závislosti na termínu dodání potřebných údajů od jednotlivých družstevních záložen Fondu. Výplaty náhrad budou pokračovat i v následujícím roce. Jednotlivé náhrady oprávněných osob budou vypořádány prostřednictvím šekové poukázky. V případě, že Fond bude po oprávněných osobách požadovat doplňující informace či dokumenty, učiní tak písemnou cestou.

Oldřich Zajíc
tiskový mluvčí Zajišťovacího fondu družstevních záložen
a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami

Doporučované

Nejčtenější