Novinky

Portfólio akcií

Majetkové účasti státu - Výkon vlastnických práv ve společnostech, ve kterých stát drží majetkový podíl určený k následné privatizaci. Jde o subjekty, které mají značný význam pro ekonomiku ČR a zaujímají významné, některé z nich monopolní místo na trhu, kde konkurenční prostředí vyžaduje regulační opatření ze strany státu.

ilustrace

Výkon vlastnických práv

Výkon vlastnických práv ve společnostech, ve kterých stát drží majetkový podíl určený k následné privatizaci. Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM.