Novinky

Další informace k RVF 2003-2006

Související tiskové zprávy a informace (prezentace) k reformě veřejných financí 2003-2006.

ilustrace

Vydáno

Zpráva o realizaci reformy veřejných financí (tisková zpráva)

Zpráva o realizaci reformy veřejných financí hodnotí s odstupem dvou let úspěšnost opatření, která byla obsahem Koncepce reformy veřejných rozpočtů a rozpočtového výhledu na léta 2003 – 2006. Zpráva dospěla k několika závěrům.

Vydáno

Nová úprava daně z příjmů podpoří rodiny s dětmi a ekonomický růst (tisková zpráva)

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o dani z příjmů. Tato nová úprava obsahuje významná prorůstová opatření a opatření na podporu aktivních rodin s dětmi. Hlavní témata novely jsou: společné zdanění manželů, nová podoba daňového zvýhodnění na děti a zrychlení odpisování movitých věcí a daňová podpora výdajů na výzkum a vývoj.

Vydáno

Podporujeme rodiny s dětmi (tisková zpráva)

Cílem koalice je, aby reforma veřejných rozpočtů citelně nezasáhla nižší a středně příjmové vrstvy obyvatel a zároveň zásadně podpořila rodiny s dětmi.

Vydáno

Reformy veřejných financí na Slovensku a v Polsku

Sociální, daňové, důchodové, zdravotní, vzdělávací a další systémy financované z veřejných zdrojů se reformují v celé Evropě. Nepříznivé trendy veřejných rozpočtů jsou realitou dneška S Polskem a Slovenskem nás navíc spojuje společný osud transformujících se ekonomik a států připravujících se na vstup do Evropské unie.

  • Srovnání daňového zatížení u daně z příjmů právnických osob v České republice a Slovenské republice