Novinky

Reformy veřejných financí na Slovensku a v Polsku

ve spolupráci se sekcí 05 - Daně a cla
ve spolupráci se sekcí 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Reforma veřejných financí 2003-2006

Sociální, daňové, důchodové, zdravotní, vzdělávací a další systémy financované z veřejných zdrojů se reformují v celé Evropě. Nepříznivé trendy veřejných rozpočtů jsou realitou dneška S Polskem a Slovenskem nás navíc spojuje společný osud transformujících se ekonomik a států připravujících se na vstup do Evropské unie.

  • Slovenskou reformu charakterizuje stejně jako v České republice důraz na snižování schodků veřejných financí. Důležitou součástí slovenské reformy jsou změny v daňovém systému. Je navržena jednotná sazba daně z příjmu fyzických a právnických osob ve výši 19 % a jednotná sazba DPH ve stejné výši. V důchodovém systému by měly proběhnout změny v parametrech průběžného systému a zároveň by mělo dojít k posílení kapitálového pilíře a dobrovolných forem důchodového spoření. Změny v sociálním systému mají zamezit zneužívání systému. Navrhuje se například, aby částka sociálních dávek pro jednu rodinu nesměla přesáhnout 10,5 tis. SK. Zároveň probíhá reforma veřejné správy a tzv. fiskální decentralizace, která má za úkol posunout rozhodování o veřejných zdrojích na nižší úrovně.
  • V případě Polska byl hlavním impulsem k tzv. Programu pro nápravu veřejných financí nepříznivý trend veřejných rozpočtů (vysoké schodky a rychle rostoucí veřejný dluh) a vědomí toho, že je nutné za několik let plnit přísná Maastrichtská kritéria. Také v Polsku je reforma veřejných rozpočtů spojená s reformou veřejné správy, tzn. s přesunem kompetencí k nižším samosprávným jednotkám. Změny jsou navrženy v oblasti financování zdravotnictví a školství. Daňový systém by měl být v rámci reformy zjednodušen, harmonizován s EU a zároveň by měl odrážet záměr decentralizace veřejných financí.
    Více informací o strukturálních reformách v Polsku naleznete v PRE-ACCESSION ECONOMIC PROGRAMME

Srovnání daňového zatížení u daně z příjmů právnických osob v České republice a Slovenské republice

V oblasti daňových odpisů neexistují podstatné rozdíly mezi českou a slovenskou legislativou. Odpisové skupiny jsou v obou zemích shodné.

Nejčtenější