Novinky

Komplexní ekologická zakázka – cenové nabídky odevzdány

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické závazky
  • Ekologické zakázky

Dne 5. září 2011 skončila lhůta pro podání nabídek na plnění veřejné zakázky na „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ (tzv. ekozakázka). Nabídku podali všichni tři uchazeči, kteří byli po splnění kvalifikace Ministerstvem financí vyzváni k předložení nabídky, konkrétně společnosti GEOSAN GROUP a.s., Marius Pedersen Engineering a.s. a Environmental Services, a.s.

Zapečetěné obálky s nabídkami zůstanou řádně uloženy na MF v trezoru. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách byly zaslány pozvánky členům hodnotící komise jmenované vládou ČR, která na prvním jednání dne 13. září 2011 podané nabídky protokolárně otevře. Po výběru nejvhodnější nabídky bude smlouva na plnění veřejné zakázky ministrem financí předložena k posouzení a případnému schválení vládě ČR.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Nejčtenější