Novinky

2011

Ekozakázka MF - tiskové zprávy za rok 2011.

ilustrace

Vydáno

Ministr financí Miroslav Kalousek nedoporučí vládě přijetí nabídky v ekotendru

Ministr financí Miroslav Kalousek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na odstranění starých ekologických zátěží. Je jí nabídka společnosti Marius Pedersen Engineering a.s., která byla hodnotící komisí vybrána jako nabídka s nejnižší cenou.

„Cenová výše, byť i té nejlevnější nabídky, není podle mého názoru natolik přesvědčivá, abych mohl vládě doporučit tuto nabídku přijmout. Vláda může samozřejmě zaujmout jiný názor.“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Otevření nabídek na plnění komplexní ekologické zakázky

Dne 13. září 2011 v 10:00 hodin byly hodnotící komisí protokolárně a za účasti uchazečů otevřeny nabídky na plnění veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, tedy tzv. „ekozakázky“. Nabídku podali ve stanoveném termínu všichni tři uchazeči, kteří k tomu byli vyzváni poté, co prokázali splnění kvalifikačních požadavků. V rámci otevření obálek s nabídkami byly před uchazeči přečteny nabídkové ceny jednotlivých uchazečů takto: ...

Vydáno

Komplexní ekologická zakázka – cenové nabídky odevzdány

Dne 5. září 2011 skončila lhůta pro podání nabídek na plnění veřejné zakázky na „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ (tzv. ekozakázka). Nabídku podali všichni tři uchazeči, kteří byli po splnění kvalifikace Ministerstvem financí vyzváni k předložení nabídky, konkrétně společnosti GEOSAN GROUP a.s., Marius Pedersen Engineering a.s. a Environmental Services, a.s.

Vydáno

Pokračování komplexní ekologické zakázky

Ministerstvo financí dne 30. března 2011 jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“rozhodlo o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 5. září 2011 do 16:00 hod.Zájemcům vyzvaným k podání nabídek bude od 4. dubna 2011 opětovně umožněn přístup do tzv. dataroom, který obsahuje informace nezbytné pro ocenění nabídek. O obou uvedených skutečnostech byli tito zájemci informováni.