Novinky

Metodický pokyn o provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Restriktivní opatření
  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Mezinárodní sankce
  • Metodický postup
  • Praní špinavých peněz
  • Metodický materiál
  • Finanční analytický úřad

„Finanční analytický útvar Ministerstva financí na základě své působnosti podle zákonů č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vydává metodický pokyn, určený povinným osobám k provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady  bezpečnosti Organizace spojených národů.“

Dokument ke stažení

Doporučované

Nejčtenější