Novinky

Nová směrnice AML a nařízení

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Banky
  • Finanční instituce
  • FATF
  • Praní špinavých peněz
  • Finanční analytický úřad

Publikace nové AML směrnice a nařízení

Dne 5. června 2015 byly v Úředním věstníku EU publikovány nové AML předpisy, konkrétně směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu a nařízení EP a Rady (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. V návaznosti na tyto předpisy je připravována novela zákona č. 253/2008 Sb. a dalších souvisejících zákonů, jejíž účinnost je předpokládána k  1. červenci 2016.

 

Směrnice a nařízení ke stažení:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (.PDF, 771 kB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847  (.PDF, 503 kB)

 

Doporučované

Nejčtenější