Novinky

Zpravodaj MF - 3/2023

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 3/2023

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
Státní rozpočet v kostce - 2023

Státní rozpočet v kostce - 2023

Brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky a proces jeho přípravy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní rozpočet v kostce - 2023

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2022

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2022

Ministerstvo financí v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací na první pololetí roku 2023 plánovaným v rámci Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2023 uveřejněné dne 3. ledna 2023 předkládá veřejnosti Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2022, která obsahuje podrobnější vyhodnocení v oblasti vývoje dynamiky a struktury státního dluhu, emisní činnosti státu, sekundárního trhu státních dluhopisů, vývoje úrokových výdajů státního rozpočtu, sledování rizik dluhového portfolia a ročního hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2022

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2022)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2022)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 4. čtvrtletí 2022 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2022)

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Provoz Rejstříku vyloučených osob

Provoz Rejstříku vyloučených osob

Provoz Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Provoz Rejstříku vyloučených osob

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí v souladu s vyhláškou č. 10/2019 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 2. čtvrtletí 2023

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 2. čtvrtletí 2023

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1. 4. - 30. 6. 2023.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 2. čtvrtletí 2023

Ministerstvo informuje o postupu slovinského regulátora

Ministerstvo informuje o postupu slovinského regulátora

Ministerstvo financí, odbor 73, bylo kontaktováno slovinským regulátorem pro oblast hazardních her (Finanční správa Slovinské republiky) s žádostí o předání informace provozovatelům disponujícím povolením k provozování internetové hazardní hry vydaným Ministerstvem financí. 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo informuje o postupu slovinského regulátora

Ministerstvo informuje o postupu litevského regulátora

Ministerstvo informuje o postupu litevského regulátora

Ministerstvo financí, odbor Procesní agendy a regulace hazardu, bylo kontaktováno litevským regulátorem pro oblast hazardních her (Gaming Control Authority) s žádostí o předání informace provozovatelům disponujícím povolením k provozování internetové hazardní hry vydaným Ministerstvem financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo informuje o postupu litevského regulátora

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Plnění státního rozpočtu ČR za únor 2023

Plnění státního rozpočtu ČR za únor 2023

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února deficitem ve výši 119,7 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 119,5 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za únor 2023

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2023

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2023

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2023

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Priority zadávání ekologických zakázek

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2022

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2022

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 31.12.2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2022

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2022

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2022

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 31.12.2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2022

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech a oznámeních za rok 2022

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech a oznámeních za rok 2022

 1. Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech
 2. Informace o přijatých oznámeních na protikorupční nástroje

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech a oznámeních za rok 2022

Legislativa MF

Legislativa MF
Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Uživatelská příručka pro usnadnění práce kontrolním orgánům veřejné správy, která provází kontrolní orgán „krok za krokem“ při zadávání hlášení o závažném zjištění podle ustanovení § 22 odst. 5. zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Finanční zpravodaj číslo 4/2023

Finanční zpravodaj číslo 4/2023

 1. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 4/2023

Finanční zpravodaj číslo 5/2023

Finanční zpravodaj číslo 5/2023

 1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 2. Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 5/2023

Finanční zpravodaj číslo 6/2023

Finanční zpravodaj číslo 6/2023

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 6/2023

Cenový věstník 5/2023

Cenový věstník 5/2023

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2023, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 2. dodatek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 5/2023

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Bulletin inovací 3/2023

Bulletin inovací 3/2023

V dalším vydání Bulletinu inovací bychom Vám rádi představili novinky  ohledně evropského Data Hubu zaměřeného na rozvoj využití syntetických finančních dat ve finančních službách a aktuality z rozvoje fintechu ve světě.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Bulletin inovací 3/2023

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2022

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2022

Zpráva o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2022 je předkládána ke zveřejnění podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2022

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2023

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.

 • Datum uveřejnění: 27. 3. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 24. 4. 2023.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2023

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2023

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.

 • Datum uveřejnění: 27. 3. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 24. 4. 2023.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2023

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kapitálový průvodce - internetové stránky

Daně a cla

Daně a cla
Kdo musí nově podat daňové přiznání elektronicky z důvodu zřízení datové schránky?

Kdo musí nově podat daňové přiznání elektronicky z důvodu zřízení datové schránky?

Od 1.1.2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kdo musí nově podat daňové přiznání elektronicky z důvodu zřízení datové schránky?

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2023.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál „Moje daně 21"

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

 • Online finanční úřad - Daňová informační schránka
 • EPO - Elektronická podání pro Finanční správu
 • EET
 • Registr DPH
 • Vracení DPH - v rámci EU
 • MOSS/OSS - Zvláštní režim jednoho správního místa
 • ePodpora - Technická podpora aplikací daňového portálu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál - Moje daně

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2023

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2023

Na platformě Evropské komise "Financování a nabídky" (portál účastníků) byly zveřejněny dvě výzvy k předkládání návrhů na akce financované v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům (UAFP). Žádosti je možné podávat od čtvrtka 9. března 2023 do 4. května 2023, resp. 11. května 2023.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2023

OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2023

OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2023

30.3. 2023 byl v Praze za účasti předsedy vlády ČR Petra Fialy a generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Mathiase Cormanna představen Hospodářský přehled ČR 2023. 

Celý obsah článku Celý obsah článku - OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2023

ECOFIN: Ministři debatovali investice RePowerEU a dohodli se na novém rámci fiskálních pravidel

ECOFIN: Ministři debatovali investice RePowerEU a dohodli se na novém rámci fiskálních pravidel

Ministři financí EU se v Bruselu shodli na základním rámci nových fiskálních pravidel a na vypnutí všeobecné únikové doložky z Paktu stability a růstu po roce 2023.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ECOFIN: Ministři debatovali investice RePowerEU a dohodli se na novém rámci fiskálních pravidel

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2023

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2023

Na platformě Evropské komise "Financování a nabídky" (portál účastníků) byly zveřejněny dvě výzvy k předkládání návrhů na akce financované v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům (UAFP). Žádosti je možné podávat od čtvrtka 9. března 2023 do 4. května 2023, resp. 11. května 2023.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2023

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 2/2023

Finanční a ekonomické informace 2/2023

Únorové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 2/2023

Knihovní řád

Knihovní řád

Knihovní řád a výpůjčí lhůty odborné knihovny Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Knihovní řád

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější