CZ EN

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2023

Na platformě Evropské komise "Financování a nabídky" (portál účastníků) byly zveřejněny dvě výzvy k předkládání návrhů na akce financované v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům (UAFP). 

Výzvy k předkládání návrhů v rámci UAFP 2023 naleznete zde, žádosti je možné podávat od čtvrtka, 9. března 2023. 

Finanční příspěvek bude mít formu grantu. Poskytnutý finanční příspěvek nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může být finanční příspěvek zvýšen tak, aby pokryl maximálně 90 % způsobilých nákladů. V dokumentu k výzvě jsou uvedena kritéria, která se použijí pro určení těchto výjimečných a řádně odůvodněných případů.

Uzávěrka pro předkládání návrhů je 4. května 2023 (bod 1 „Technická pomoc“), resp. 11. května 2023 (bod 2 „Školení, konference, výměny zaměstnanců a studie“), v obou případech do 17:00:00 hodin středoevropského času.

1. Výzva k předkládání návrhů „Technická pomoc“

Účelem této výzvy je vyzvat vnitrostátní, regionální nebo místní orgány veřejné moci a/nebo donucovací orgány, jejichž úkoly zahrnují ochranu finančních zájmů EU, k předložení žádostí o akce v rámci jednoho z následujících čtyř témat (*):

  • vyšetřovací a sledovací zařízení a metody (téma 1);
  • digitální forenzní hardware (téma 2);
  • technologie pro analýzu dat a nákup dat (téma 3);
  • odhalování nezákonného obchodu (téma 4).

Všechny žádosti o technickou pomoc by měly obsahovat a prokazovat povinnou složku školení zaměřenou na získání potřebných znalostí a dovedností pro používání zakoupeného vybavení nebo nástrojů.

Orientační dostupný rozpočet pro tuto výzvu činí 9 650 000 EUR.

Minimální hranice pro rozpočet každého projektu (celkové odhadované náklady projektu): 100 000 EUR nebo více (až 15 % dostupného rozpočtu výzvy). 

2. Výzva k předkládání návrhů „Školení, konference, výměny zaměstnanců a studie“

Účelem této výzvy je vyzvat způsobilé žadatele, aby předložili žádosti na akce v rámci jednoho z následujících čtyř témat:

  • specializovaná školení (téma 1);
  • konference, workshopy a semináře (téma 2);
  • výměny zaměstnanců (téma 3);
  • Srovnávací právní studie a periodické publikace (téma 4).

Orientační rozpočet, který je pro tuto výzvu k dispozici, činí 900 000 EUR

Žadatelé se vyzývají, aby prozkoumali orientační prioritní oblasti uvedené v dokumentu výzvy. 

Minimální hranice: Rozpočet projektu (celkové odhadované náklady projektu) by neměl být nižší než 40 000 EUR (s výjimkou výměn zaměstnanců, kde mohou být celkové odhadované náklady nižší než 40 000 EUR).

 


 

(*) Aby se zamezilo zdvojování podpory Unie, zaměřuje se UAFP na pořízení typů vybavení: a) které nespadají do oblasti působnosti nástroje pro vybavení pro celní kontroly (CCEI); nebo b) na vybavení, jehož příjemci jsou jiné orgány než orgány, na které se zaměřuje nástroj CCEI. Komise při posuzování soudržnosti a přidané hodnoty návrhu z hlediska ochrany finančních zájmů Unie zváží možné překrývání mezi UAFP a jinými formami podpory Unie.
 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.