Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Daně a cla

Vydáno

Daň z převodu nemovitostí

 • "Daň z převodu nemovitostí"
  Hospodářské noviny | 17.5.2010 | rubrika: Moje HN – Finanční poradna | strana: 26
 • Reakce MF

Vydáno

TOP 20 – ministr financí ocenil firmy, které v loňském roce nejvíce přispěly na daních do státního rozpočtu

Ministerstvo financí uspořádalo již tradiční setkání se zástupci společností, které největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob. Symbolické ocenění a poděkování za příkladné plnění daňových povinností v roce 2009 převzali zástupci dvaceti právnických osob z rukou ministra financí Eduarda Janoty, náměstka ministra financí Petera Chrenka a vrchního ředitele Ústředního finančního a daňového ředitelství Jana Knížka v prostorách Břevnovského kláštera.

Vydáno

Avízo: Vyhlášení nejvýznamnějších poplatníků daně z příjmu právnických osob za rok 2009

Ve středu 12. května proběhne tradiční vyhlášení dvaceti právnických osob, které se v průběhu roku 2009 nejvýznamnější měrou podílely na naplňování veřejných rozpočtů v oblasti daně z příjmů právnických osob. Ocenění převezmou zástupci firem z rukou ministra financí Eduarda Janoty. Večera se zúčastní i premiér Jan Fischer, dále například náměstek ministra financí Peter Chrenko a vrchní ředitel Ústředního finančního a daňového ředitelství Jan Knížek.
Účast je nutno potvrdit do 12. května 12:00 na e-mail: zuzana.chocholova@mfcr.cz.

 • Datum: 12. května 2010
 • Zahájení: 17:30
 • Místo konání: Břevnovský klášter, Markétská 1/28, Praha 6

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 4/2010

 1. Pokyn č. D-338, Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 67/1996)
 2. Sdělení k Pokynu č. D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 3. Pokyn č. D-341 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 120/2009)
 4. Pokyn č. D-339
 5. Pokyn č. D-340
 6. Informace o zrušení metodického Pokynu č. D-252

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. dubna 2010

 • Bod č. 4: Návrh základních tezí sjednocení (harmonizace) základů daně z příjmů fyzických osob s vyměřovacími základy pro veřejné (tj. sociální a zdravotní) pojištění
 • Bod č. 6: Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice (2010)
 • Bod č. 13: Vyhodnocení čerpání finančních prostředků vyčleněných na předsednictví České republiky v Radě EU za období 2007-2009
 • Bod č. 19: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009
 • Bod č. 20: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
 • Bod č. 25: Informace pro vládu o veřejných zakázkách k rozvoji informačních systémů české daňové správy v roce 2010 dle Usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2009

Vydáno

Tiskové sdělení k DPH u zaměstnaneckých benefitů

Podle § 36a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1.1.2010 („zákon o DPH“),  se při dodání zboží nebo poskytnutí služby u zákonem jmenovitě uvedených osob (také u zaměstnanců a dalších osob v obdobném pracovně právním vztahu) použije jako základ pro výpočet daně cena obvyklá, je-li cena sjednaná nižší než cena obvyklá. Vládní návrh zákona obsahuje změnu ustanovení § 36a , a to vypuštění zaměstnanců a osob v obdobném pracovně právním vztahu z okruhu osob. Při vyčíslení finančních dopadů této změny zákona o DPH, uvedených v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona, tj. v řádu desítek miliónů Kč, se vycházelo z těchto předpokladů a propočtů u jednotlivých druhů nejčastějších zaměstnaneckých benefitů:

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2010

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci února 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 162,0 mld. Kč, celkové výdaje 172,6 mld. Kč a schodek hospodaření 10,6 mld. Kč (v únoru 2009 vykázán přebytek 5,4 mld. Kč).

Vydáno

Recept je nedávat úředníkům peníze

 • Rozhovor s Eduardem Janotou, ministrem financí.
 • Zdroj: Mladá fronta DNES | 8.2.2010 | str. 3 | rubrika: Byznys | autor: Jitka Vlková