Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Pracovní skupina „Transfery“

Informace a metodické materiály pracovní skupiny pro řešení problematiky transferů (PS Transfery).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Na základě ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tímto podáním žádám Ministerstvo financí, případně finanční správu ČR [Generální finanční ředitelství], o poskytnutí těchto informací:
    1. Sdělení, zda se pro účely daně z přidané hodnoty za daňový doklad považuje příkaz soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce?
    2. Sdělení, v jakém okamžiku je soudní exekutor povinen zaplatit [odvést] finanční správě daň z přidané hodnoty, kterou vyčíslil [zpravidla povinnému] v příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce?
      V případě, že by pro účely daně z přidané hodnoty byl „daňovým dokladem“ příkaz soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce [podle názoru žadatele by jím měl být, a to proto, že účastníci exekučního řízení od soudního exekutora žádné jiné „účetní a daňové“ nedostávají], pak by s ohledem na ustanovení § 20a a § 21 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, měl soudní exekutor povinnost odvést peněžní částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou vyčíslil v příkazu k úhradě nákladů exekuce, po uplynutí zdaňovacího období, kterým je kalendářní měsíc [§ 99 zákona] nebo kalendářní čtvrtletí [§ 99a zákona], anebo v případě režimu jednoho správního místa taktéž kalendářní čtvrtletí [§ 110q zákona], a to bez ohledu na to, zda od osoby určené k zaplacení nákladů exekuce povinné částku odpovídající dani z přidané hodnoty obdržel [tj. ji exekvoval] či nikoliv.
    3. Sdělení, zda s ohledem na pokyn Ministerstva financí ze dne 23. 12. 2016 číslo MF-11, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnoty, a kterým byl zrušen pokyn číslo D-247 [uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů], byl pro účely daně z přidané hodnoty plátců z řad advokátů, notářů a soudních exekutorů vydán jiný pokyn, a pokud ano, prosím o jeho zaslání.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 6.8.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 6.8.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 584 kusů.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 7/2019

Červencové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Rezort zemědělství získává 1 miliardu korun navíc

Rozpočet Ministerstva zemědělství získá oproti původnímu návrhu 1 mld. Kč navíc. Z této částky půjde na podporu lesního hospodářství 700 mil. Kč a na dotace do vodního hospodářství dalších 300 mil. Kč.