Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. září 2017

 • Bod č. 3: Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
 • Bod č. 16: Změna usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 107, ke konečné dislokaci v objektu Hybernská 1000/8 v Praze 1
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 30. června 2017 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 8/2017

Srpnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vyhláška č. 276/2017 Sb. - o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018, Stanovisko odboru 34 a odboru 32 k právní povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním, Zákon implementující směrnici MiFID II vyhlášen ve Sbírce zákonů (Zákon č. 204/2017 Sb.), Konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů, Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem    a další témata.
 • EU a zahraničí: Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2017 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Cenový věstník 08/2017

 • Výměr MF č. 03/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek
 • Opravený Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly VII – Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát hlavního města Prahy

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2014, 2015, 2016:

1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným?
2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov?
3. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje?
4. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016.
5. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016.
6. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016, vybrány a kdy se tak stalo." 

Aktualizováno

Certifikace a akreditace

Role Ministerstva financí jakožto Kompetentního orgánu v rámci procesu certifikace a akreditace v programovém období 2014 – 2020.