Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona o č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o: Protokoly z kontrol vybraných zdravotních pojišťoven, které byly provedeny Ministerstvem financí v období od 1.1.2016 do 20.4.2018. Prosím, poskytněte plné změní protokolů včetně příloh a dalších materiálů, které pochází z kontrol těchto pojišťoven:

  1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  2. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
  3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  4. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví" 

Vydáno

Návrh revidované Národní strategie finančního vzdělávání

Ministerstvo financí připravilo i na základě výsledků veřejné konzultace prvotní návrh revidované Národní strategie finančního vzdělávání, který nyní předkládá k veřejné diskusi. Odpovědi na otázky, které jsou součástí návrhu revidované strategie, stejně jako další podněty ke strategii samotné, zasílejte prosím na adresu nejpozději do 20. června 2018.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZoL - stav k 11.5.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 11.5.2018 a celkový počet sázkových kanceláří je 4270.

Vydáno

Odborná pracovní skupina pro tvorbu nové účetní legislativy

V rámci sekce 04 – Finanční řízení a audit Ministerstva financí byla náměstkem ministryně financí jmenována odborná pracovní skupina, jejímž primárním úkolem je práce na přípravě koncepce nové účetní legislativy na období let 2020 až 2030.