Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Sněmovna souhlasí s odkladem EET na 1.1.2023

Poslanci dnes ve třetím čtení odsouhlasili návrh Ministerstva financí na odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Novela Zákona o evidenci tržeb nyní míří do Senátu.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 24/2020

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Vydáno

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2019

Ministerstvo financí podává Souhrnnou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2019. Přezkoumání hospodaření byla vykonána v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda Ministerstvo financí ČR disponuje výkladem, nebo nějakým jiným výkladovým předpisem či existujícím judikátem týkající se §5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a to s ohledem na stanovení okruhu k dani z přidané hodnoty povinných osob, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti. Pokud ano, poprosil bych zaslání jeho kopie.

Patří, či nepatří do tohoto okruhu fyzické osoby nepodléhající živnostenskému oprávnění, které realizují příjem pouze z dlouhodobého pronájmu vlastní nemovitosti ve spoluvlastnictví dalších osob (byt, pozemek, garáž - §9 zákona o dani z příjmů) nezahrnutý v obchodním majetku žádné společnosti (nemají žádný jiný příjem z podnikání ani zaměstnání) ?