Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Výsledky šestého úpisu Dluhopisu Republiky

K dnešnímu dni byly na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 23. prosince 2019 do 13. března 2020, připsány Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 2 105 273 648 Kč.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Seznam kontrol provedených AO v listopadu 2019, prosinci 2019, lednu 2020, únoru 2020 a dále mezi 1. 3. 2020 – 23. 3. 2020 u příjemců evropských dotací v programovém období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (IČO), název projektu, operační program, objem zjištěných nedostatků (částka v Kč), datum zahájení auditu, datum ukončení auditu, vedoucí auditorského týmu. Informaci žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. „Dalo Ministerstvo financí v minulosti 200 milionů korun nebo podobnou částku Ministerstvu zahraničních věcí na kampaň na propagaci vstupu ČR do EU? Pokud ano, kdo o tom rozhodnul?
  2. Dalo Ministerstvo financí nějaké peníze organizacím propagujícím nevstoupení ČR do EU? Pokud ano, o jakou částku se jednalo?“

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2020.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Hospodaření systému důchodového pojištění, Metodická pomůcka k účtování některých zásob, Saldo státního rozpočtu za leden až únor 2020 dosáhlo -27,4 mld. Kč, Finanční zpravodaj číslo 4/2020, Finanční zpravodaj číslo 5/2020, Finanční zpravodaj číslo 6/2020, Cenový věstník 04/2020, Cenový věstník 05/2020, Začíná sedmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, Česká asociace business angels zahájila svou činnost a další témata.
  • EU a zahraničí: Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III, Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2020 a jiné.