Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Pár faktů k ministerské cestě do Rwandy

Ministerstvo financí reaguje na článek Ministerští úředníci v exotické Africe: Za erární peníze do Rwandy. Cesta stála 198 tisíc, který vyšel v tištěném vydání deníku Blesk v pondělí 24. ledna 2022 a na webových stránkách Blesk.cz.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. ledna 2022

  • Bod č. 10: Jmenování ministra financí guvernérem za Českou republiku ve Skupině Světové banky, Evropské bance pro obnovu a rozvoj, Evropské investiční bance a Mezinárodní investiční bance

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Obracíme se na Vás jako spolek, který se podílí na boji s korupcí a klientelismem ve veřejné správě, přičemž poskytnuté informace potřebujeme pro naši činnost dle stanov, kterou je činnost směřující k podpoře rozvoje etických hodnot v demokratické společnosti, odhalování korupční činnosti ve veřejné správě, podpoře projektů odhalujících korupci ve veřejné správě.

Náš spolek podal 7.9. 2021 k ministerstvu vnitra podnět k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce Statenice podle § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. (příloha). Ministerstvo vnitra reagovalo sdělením z 20.10. 2021 č.j. MF-28358/2021/6902-6, že předalo Ministerstvu financí část podnětu k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce Statenice, týkající se nehospodárného nakládání s finančními prostředky obce při zadávání veřejných zakázek.

Žádáme podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací – produktů veřejné správy:

  1. Jaké další kroky učinilo Ministerstvo financí ve věci podnětu ke kontrole hospodaření obce Statenice a nakládání s veřejnými prostředky?
  2. Kopie korespondence mezi obcí Statenice a Ministerstvem financí v uvedené věci.“

Aktualizováno

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Aktualizováno

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR). Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.).

Vydáno

MF k vyplácení kompenzačního bonusu

Ministerstvo financí si je vědomo dílčích nedostatků v exekutivní rovině vyplácení kompenzačního bonusu a individuálních pochybení lidského faktoru při ověřování oprávněnosti nároku, kdy některé úřady příliš přenáší důkazní povinnost na žadatele.

Aktualizováno

Kompenzační bonus pro podnikatele

Obnovený kompenzační bonus ve výši až 1 000 korun denně je přímou podporou pro pandemií poškozené OSVČ, společníky malých s. r. o. a osoby pracující na DPČ a DPP.

Vydáno

Na Ministerstvo financí nastupuje náměstek Valenta

Na Ministerstvu financí byl dne 24. ledna 2022 jmenován na pozici náměstka člena vlády Mgr. Jiří Valenta. Na starosti bude mít plnění priorit v gesci MF sepsaných v koaliční smlouvě a v programovém prohlášení vlády.