Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 30.7.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 30.7.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 38647 kusů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 31. července 2018

  • Bod č. 1: Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2017
  • Bod č. 4: Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Alcor Holdings Ltd."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám o informace, jaký hrubý plat a jaké odměny pobírali náměstci ministra, státní tajemník a ředitelé sekcí/odborů od 1. prosince 2017 do 31. června 2018. Prosím o rozepsání ve formátu: Jméno (případně anonymizovaně jako náměstek 1, vedoucí pracovník 1 atd.) – funkce – plat - odměny - zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců a (případně) kdy skončil."