Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Webinář s Mezinárodní finanční korporací

Ve dnech 26. - 27. ledna 2021 se uskutečnil webinář k představení možností spolupráce s Mezinárodní finanční korporací (IFC), členem Skupiny Světové banky a největší mezinárodní rozvojovou institucí zaměřující se exkluzivně na podporu soukromého sektoru ve více než 100 zemích světa.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Požadované informace:

Všechny dokumenty, na základě kterých Ministerstvo financí ČR rozhoduje ve správních řízeních, jejichž předmětem je řešení žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, tedy například všechny interní předpisy, dokumenty, nařízení, manuály, metodické postupy a jakékoliv jiné dokumenty, které ministerstvo používá k vydání rozhodnutí ve věcech žádostí o náhradu škody dle výše uvedeného zákona, přiznání této škody, určení její výše, nebo její zamítnutí.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám Ministerstvo financí o poskytnutí následujících informací:

  1. Byly součástí placené mediální propagace ministerstva (placených PR služeb) v letech 2017-2021 i výstupy zástupců ministerstva v internetové televizi XTV?
  2. Pokud ano, prosím o poskytnutí seznamu všech výstupů, poskytnutí smlouvy nebo všech smluv, na jejichž základě byly výstupy v XTV objednány, poskytnutí všech mediaplánů, ve kterých jsou výstupy v XTV zahrnuty a poskytnutí celkových nákladů na realizaci daných výstupů v XTV (pro každý výstup jednotlivě).
  3. Pokud byl daný výstup v XTV domluven a realizován prostřednictvím jiného dodavatele (PR agentury apod), s nímž má ministerstvo uzavřenou smlouvu, prosím o poskytnutí jména dodavatele a poskytnutí faktury či jiného dokladu vystaveného ministerstvu dodavatelem za realizaci výstupu v XTV.“