Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 16. ledna 2019 byla na oficiální internetové stránce Ministerstva financí České republiky zveřejněna informace, podle které Česká republika zaslala k Evropské komisi žádost o možnost využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty (tzv. plošný reverse-charge).

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o poskytnutí této žádosti včetně veškerých příloh, a to elektronickou cestou. Pokud byla žádost podána ve více jazycích, žádáme o poskytnutí ve všech podaných jazykových verzích.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 1.2.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 1.2.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 420  a dle ZHH je 1665.

Aktualizováno

Formuláře

Formulář k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty pro účely cenové regulace a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací.

Vydáno

Výsledky úpisu první emise Dluhopisu Republiky

Dnes byly připsány na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v prvním upisovacím období od 3. prosince 2018 do 18. ledna 2019, Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 2 923 245 940 Kč.

Aktualizováno

Formuláře - Záruční listiny

Záruční listina:

  • vydána za účelem splnění podmínek pro vydání: Základní povolení k provozování hazardních her,
  • vydána za účelem splnění podmínek pro vydání: Povolení k umístění herního prostoru.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 1/2019

Lednové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.