Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. „O počtu dokumentů, jež v období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014, Ministerstvo financí ČR obdrželo od Institutu klinické a experimentální medicíny, stání příspěvkové organizace se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 00, Praha, Krč, IČ 00023001
  2. U jednotlivých dokumentů (viz bod 4), žádám o sdělení data doručení, způsobu doručení (datová schránka, pošta, apod.) a č. j. pod níž je dokument evidovaný ve spisové službě ministerstva financí a které organizační složce ministerstva byl dokument přidělen k vyřízení.“

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 36/2020

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
  2. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Aktualizováno

25 let členství České republiky v OECD

Česká republika slaví výročí 25 let od vstupu do Organizace pro hospodářskou spolupráci s rozvoj (OECD). Ministerstvo zahraničních věcí při této příležitosti připravilo brožuru k tomuto významnému výročí v českém, anglickém a francouzském jazyce.

Vydáno

Cenový věstník 19/2020

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 8. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 13/2020, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy