Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Daně a cla

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. srpna 2014

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
  pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 23: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 295, o změně usnesení vlády ze dne 11. dubna 2012 č. 263 a ze dne 21. Září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
 • Bod č. 31: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky

Vydáno

Pokyn č. MF-4

o stanovení lhůt při správě daní

Upozornění - Pokyn je zrušen a nahrazen Pokynem č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní.

Aktualizováno

Ministr financí seznámil premiéra s úspěchy úřadu

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš se dnes sešel s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Tématem setkání bylo zhodnocení práce resortu Ministerstva financí za posledního půl roku.

Aktualizováno

Odborná pracovní skupina posoudí zdanění příjmů

Ministr financí Andrej Babiš v souladu s koaliční smlouvou a v návaznosti na doporučení Evropské unie zřídil pracovní skupinu pro otázky zdanění příjmů zaměstnanců a podnikajících fyzických osob.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 6. srpna 2014

 • Bod č. 5: Analýza prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpávání
 • Bod č. 20: Návrh na prodloužení termínu pro realizaci dispozice schválené u objektu občanské vybavenosti v obci Březová
 • Pro informaci:
  Bod č. 3:
  Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů