Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Stát v lednu hospodařil s přebytkem 9 mld. Kč

K 31.1.2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 106,2 mld. Kč, celkové výdaje 97,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 9,1 mld. Kč (v lednu 2016 vykázán přebytek 45,9 mld. Kč).

Vydáno

Cenový věstník 01/2017

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. Dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2016
  • Obecně závazná vyhláška č. 19/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno
  • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí MF
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice
  • Tisková oprava Cenového věstníku částka 13/2016