Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. května 2018

  • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V zastoupení svého klienta společnosti PAŠEK s.r.o., IČ: 27963781, se sídlem Rybnice č.p. 165, 331 51 Kaznějov, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1990 Sb., a to sdělení informace zda Česká Republika – Ministerstvo financí uzavřela se společností Rekultivace Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Velká hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25041738, DIČ CZ 25041738, smlouva o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky ,,Sanace a rekultivace Severozápadních svahů lomu ČSA – druhá část,“ kterou byla zadavatelem právě ČR – Ministerstvo financí. Smlouva o dílo měla být uzavřena někdy v průběhu roku 2016.
V souvislosti s uzavřením této smlouvy o dílo se dále dotazuji, zda předmět plnění byl ze strany zhotovitele již naplněn, tedy dílo bylo řádně Ministerstvu financí ČR předáno, a došlo ze strany zadavatele tedy ČR – Ministerstva financí k úhradě sjednané ceny za provedené dílo. Pokud došlo k úhradě této ceny, pak žádám o sdělení data poslední úhrady, týkající se zaplacení ceny tohoto díla."

Aktualizováno

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky (World Bank Group, WBG) je tvořena pěti subjekty: IBRD a IDA, IFC, MIGA a ICSID. Hlavním cílem činnosti WBG je snižování chudoby prostřednictvím podpory rozvoje ekonomik rozvojových zemí a transformujících se ekonomik, přičemž nástroje k dosažení tohoto cíle jsou dlouhodobé financování (půjčky a kapitálové vklady) a poskytování technické pomoci.