Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Cestovní náhrady

Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady.

Vydáno

Cenový věstník 13/2017

  • Výměr MF č. 01/2018 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Aktualizováno

ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v ČR.

Vydáno

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 10. 2017

Ke konci října 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 381,8 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 344,5 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 37,3 mld. Kč.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. listopadu 2017

  • Bod č. 7: Informace ministra financí k aktuální situaci ve věci zajišťovacích příkazů
  • Bod č. 25: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2017
    Pro informaci:
  • Bod č. 5: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2017)
  • Bod č. 6: Fiskální výhled České republiky (listopad 2017)
  • Bod č. 7: Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016

Vydáno

MP/20/2017 - Místní poplatek z ubytovací kapacity – využité lůžko a den

Zákonem o místních poplatcích je sazba poplatku z ubytovací kapacity stanovena za každé „využité lůžko a den“. Je v souladu se zákonem postup při stanovení výše poplatkové povinnosti, kdy je za „den“ považován i den příjezdu a odjezdu ubytovaného, a to s argumentací, že ubytovaní hosté využívají služeb a infrastruktury obce, která poplatek zavedla?