Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Státní závěrečný účet ČR za rok 2018

Státní závěrečný účet České republiky za rok 2018. Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření daného roku.

Vydáno

Cenový věstník 13/2019

  1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 22. dodatek
  2. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2019
  3. Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2019 – Úřad MČ Brno-Bystrc

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. října 2019

  • Pro informaci:
    Bod č. 10: Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s panem Václavem Fischerem“

Vydáno

MP/04/2019 – Plnění poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem cizinci

Jak má správce poplatku posuzovat poplatkovou povinnost u místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v případě cizinců, kteří jsou poplatníky z titulu pobytu v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců (§ 10b odst. 1 písm. a) bod 3. zákona o místních poplatcích) a přitom pobyt přerušují, např. studenti po dobu letních prázdnin.

Vydáno

Legislativní proces ze strany Ministerstva financí více urychlit nelze

Ministerstvo financí vyjadřuje politování nad průtahy v projednávání některých vládních tisků v Parlamentu, nicméně suverénem při přijímání zákonů je Poslanecká sněmovna a Ministerstvo financí nemůže případné obstrukční jednání žádným způsobem ovlivnit.

Vydáno

Státní rozpočet na rok 2020 míří do druhého čtení

Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Návrh počítá s celkovými příjmy ve výši 1 578,1 mld. Kč a s celkovými výdaji ve výši 1 618,1 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu bude ve výši 40 mld. Kč a zůstává pro rok 2020 na stejné úrovni jako v letošním roce.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Jakou výši a skladbu částek obdržely podnikatelské subjekty v roce 2018 u následujících položek:

  • 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám;
  • 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám;
  • 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům j.n.“