Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2018

K 31. 12. 2018 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 532,6 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 523,8 mld. Kč, což znamená hospodaření s přebytkem ve výši 8,8 mld. Kč.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 19.3.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 19.3.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 1778 kusů.

Vydáno

Cenový věstník 05/2019

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 15. dodatek
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Praha
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad České Budějovice
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Plzeň
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Brno
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Ostrava
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát hl. m. Prahy

Vydáno

Na podporu české justice půjde z Norských fondů 170 milionů korun

Program Norských fondů s názvem „Spravedlnost“ byl dnes oficiálně zahájen na konferenci v Praze. Během programového období Norských fondů 2014 – 2021 bude rozděleno přibližně 170 milionů korun na projekty zaměřené na podporu nápravných zařízení, posílení právního státu a zvýšení účinnosti soudního systému.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 15.3.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 15.3.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 420  a dle ZHH je 1706.