Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vás tímto zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

1) Výčet advokátních kanceláří, které povinný subjekt oslovil k podání nabídky na právní zastupování České republiky v mezinárodních arbitrážích mezi Českou republikou a zahraničními investory (dále jen „investiční arbitráž") za posledních 8 let;

2) Které advokátní kanceláře povinný subjekt oslovil před procesem uzavírání smluv o právním zastoupení České republiky v investičních arbitrážích za posledních 5 let (tedy včetně těch, se kterými smlouva o poskytování právních služeb nakonec nebyla uzavřena); jaká jsou / byla kritéria výběru smluvních stran / advokátních kanceláří při uzavírání smluv o poskytování právních služeb na zastupování České republiky v investičních arbitrážích; a

4) Výčet advokátních kanceláří, které k dnešnímu dni Českou republiku v investičních arbitrážích zastupují."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme nadepsanou povinnou osobu o informaci:

a) Kolik v České republice existuje na základě příslušných povolení k umístění hry od příslušných obcí na základě zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, heren;

b) Kolik v České republice existuje na základě příslušných povolení k umístění hry od příslušných obcí na základě zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, kasin;

c) Kolik z těchto heren a kolik z těchto kasin bylo povoleno v r. 2017, kolik v r. 2018 a kolik v r. 2019, resp. kolik z těchto heren a kolik z těchto kasin v těchto letech přizpůsobilo svou činnost na provozování hazardních her dle uvedeného zákona."

Vydáno

Úvodní informace

Úvodní metodické informace k vyhlášce č. 10/2019 Sb.

Vydáno

Úvodní informace

Úvodní technické informace k vyhlášce č. 10/2019 Sb.

Vydáno

Workshopy k reportingové vyhlášce (vyhláška č. 10/2019 Sb.)

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, bude za účelem představení vyhlášky č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, pořádat v níže uvedených termínech technicky zaměřené workshopy především pro provozovatele hazardních her.

Aktualizováno

Základní informace

Informace o činnosti odboru 73 - Procesní agendy a regulace hazardu.