Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Vláda schválila výdajové rámce na léta 2021–2023

Vláda dnes na svém zasedání schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2021 až 2023. Tento dokument vychází ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a tím, že určuje závazné výdajové rámce pro státní rozpočet a státní fondy, začíná nový rozpočtový proces.

Vydáno

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a její čtvrtletní aktualizace v rámci Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu ČR za 1. čtvrtletí 2020.

  • Datum uveřejnění: 27. 04. 2020
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 25. 05. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2020

  • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
  • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019
  • Bod č. 9: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2020
    Pro informaci:
  • Bod č. 3: Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020