Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Seznam dealerů

Seznam primárních dealerů a dealerů českých státních dluhopisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. ledna 2021

Pro informaci:

  • Bod č. 12: Smlouva na Technickou podporu a rozvoj aplikace elektronických dražeb APED - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Aktualizováno

Finanční správa začíná přijímat oznámení o vstupu k paušální dani

Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince 2020 příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021.

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2020.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021, Rozpočet na rok 2021 schválen, Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2020, 50. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2020–2023), Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2020, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2021, Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2020, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2020, Vyhláška č. 577/2020 Sb., Vyhláška č. 510/2020 Sb., Vyhláška č. 488/2020 Sb., Finanční zpravodaj číslo 31-38/2020, Cenový věstník 18/2020, Cenový věstník 19/2020, Začíná desáté jubilejní upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, Konzultace k zákonu o finančním arbitrovi, Daňová revoluce se blíží. Poslanci schválili daňový balíček, Paušální daň pro živnostníky a další témata.
  • EU a zahraničí: 25 let členství České republiky v OECD, OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2020, Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci a ENRF 2021-2027 (s účinností od 1. 3. 2021), Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou – 2020, Stanovisko CKB AFCOS č.2/2020, ECOFIN: Ministři financí se dohodli na posílení daňové spolupráce a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 11/2020 a jiné.