Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2019.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Účetní konsolidace státu – Konsolidační manuál, 47. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2019–2022), Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu, Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda, Oznámení o spuštění pilotního provozu produkčního (ostrého) prostředí pro poskytování automatizovaného výstupu, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2019 - 1. čtvrtletí, Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2019, Finanční zpravodaj číslo 4/2019, Cenový věstník 07/2019 , Veřejná konzultace - Novela zákona o platebním styku (adaptace nařízení CBPR) a další témata.
  • EU a zahraničí: Postupy pro refundace platné od 2. čtvrtletí 2019, Pokyny pro refundaci ve 2. čtvrtletí 2019, Ministři financí na Radě ECOFIN jednali o spotřebních daních a o zdanění digitální ekonomiky, Ministerstvo financí zveřejňuje předběžnou závěrečnou zprávu mise MMF v ČR a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2019, Finanční a ekonomické informace 5/2019 a jiné.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žadatel se dozvěděl z různých sdělovacích prostředků v průběhu uplynulých týdnů1, že Ministerstvem financí České republiky (dále jen „MFČR“) mají být, resp. již byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 800.000.000,- Kč ve formě zápůjčky či úvěru (dále jen „půjčka“) státnímu podniku Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1, podnik zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. A 7565 (dále jen „ČP“). V souvislosti s touto půjčkou Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:

  1. Kdo je poskytovatel výše uvedené půjčky? Je jím MFČR či jiná organizační složka státu?
  2. Pakliže již výše uvedená půjčka byla poskytnuta, sdělte nám kdy se tomu tak stalo a v jaké výši. Pokud ne, či prozatím došlo jen k částečné výplatě, sdělte nám laskavě, kdy jsou plánovány další výplaty půjčky, v jakých termínech a v jakých částkách.
  3. Zašlete nám kopie všech relevantních smluvních dokumentů, které se týkají poskytnutí uvedené půjčky pro ČP."

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5/2019

  1. Pokyn GFŘ D – 34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
    Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (samostatná příloha Finančního zpravodaje č. 5/2019)