Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ústřední orgány jsou povinny pojišťovat služební vozy tzv. zákonným pojištěním (povinným ručením) a pouze v mimořádných případech je v kompetenci Ministerstva financí ČR povolit havarijní pojištění. Předpokládám proto, že MF vede evidenci vydaných souhlasů.

S odkazem na zákon 106/1999 Sb. žádám o informací, která ministerstva mají povolení MF pojistit své vozy havarijně a o kolik služebních vozů se na jednotlivých ministerstvech jedná (jde mi pouze o samotná ústředí a nikoliv podřízené jednotky jako např. příspěvkové organizace)." 

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 14.12.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 14.12.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 2133  a dle ZHH je 1623.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 17.12.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 17.12.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 40891 kusů.

Aktualizováno

Zákon č. 25/2017 Sb.

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"chtěl bych požádat o informaci ohledně kapitoly státního rozpočtu Investiční transfery podnikatelským subjektům a jeho plnění k listopadu 2018: kterým podnikatelským subjektům, jaká částka a z jakého důvodu byla poskytnuta (stačí deset největších příjemců). Dále bych se chtěl zeptat, z jakého důvodu byla výše plánovaného rozpočtu překročena?"