Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 29/2020

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "Kolik soudně znaleckých posudků a odborných posouzení poskytla obchodní korporace EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257"61, 421, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1708/3, PSČ 11000, Ministerstvu financí ČR a jeho organizačním složkám v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?
 2. Kolik soudně znaleckých posudků a odborných posouzení poskytla obchodní korporace EQJJITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 427, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 7708/3, PSČ 11000, orgánům veřejné moci a organizačnírn složkám státu, které zastupovalo Ministerstvo financí ČR a jeho organizační složky v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?
 3. Kolik smluv o zpracování soudně znaleckých posudků a odborných posouzení a konzultací uzavřelo Ministerstvo financí ČR a jeho organizační složky s obchodní korporací EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?
 4. Jaký objem finančních prostředků byl Ministerstvem financí a jeho organizačními složkami proplacen obchodní korporaci EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61, 427, se sídlem Praha 1, - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 13.11.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 13.11.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2155.

Aktualizováno

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 aktualizace na 2. pololetí.

 • Datum uveřejnění: 26.10.2020
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 23.11.2020

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle §28 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů jsou dle odst. (1) "Náklady na podporu elektřiny a provozní podporu tepla jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny" ...

d) výnosy z dražeb povolenek dle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva".

Žádám Vás proto poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., jaké byly výnosy z dražeb povolenek, které připadly na OTE, a.s. prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu: "d) výnosy z dražeb povolenek dle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva" za rok 2019 v milionech Kč.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 3. čtvrtletí roku 2020 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informací týkajících se ministryně financí paní Aleny Schillerové.

Nelze si nevšimnout mohutné aktivity paní ministryně Schillerové, týkající se sociálních sítí.

Prakticky každý den zveřejňuje na svém instagramovém i facebookovém profilu fotky, které nemají přímou souvislost s výkonem fuknce ministryně financí: pohled do budoucnosti, zasněný pohled, atd.

Je zřejmé, že fotografie jsou profesionálním dílem.

Proto bych se rád zeptal na následující informace:

 1. Kdo tyto fotografie pořizuje, jeho funkce na ministerstvu financí a v jakém je k MF vztahu (pracovní smlouva, dohoda, externí smlouva). Prosím o poskytnutí kopií všech smluv, případně faktur za tuto činnost.
 2. Jaká je pro tuto činnost používána technika, kdo a jakým způsobem hradil její pořízení.
 3. Kolik hodin denně/týdně/měsíčně tato činnost (výběr lokace, aranžmá, focení, úprava fotek) vyžaduje.
 4. Jestli je za tuto činnost vyplácena odměna, v jaké výši a podobě (hodinová mzda, paušální platba, apod.)
 5. Kdo hradí náklady na tuto činnost. Jestli ji hradí paní ministryně ze svého nebo jde o náklady ministerstva financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • „obdrželo již MF podklady z Ministerstva životního prostředí - MŽP podklady k výpočtu pokuty Evropské Unie (800 EUR/t ) za nerecyklaci 65% nezrecyklovaného plastového odpadu (pokud ano, tak jaké). Prosím tímto o zaslání.
 • dále prosím o zaslání informace jakou částku eviduje MF v rozpočtu na rok 2021 za tuto výše zmíněnou pokutu. Případně s jakou predikcí této pokuty MF počítá pro další roky (pokud takovéto údaje existují)“.