Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prostřednictvím své první žádosti žádáte o:

„Poskytnutí přehledu mimořádných odměn, které za měsíce březen až červen roku 2020 získali náměstkové a náměstkyně. Přehled žádám ve formě: jméno, funkce, působení ve funkci od do, výše mimořádné odměny v Kč v jednotlivých měsících, zdůvodnění mimořádné odměny.

Pokud požadované informace obsahují osobní údaje, má povinný subjekt povinnost je znečitelnit.

Žádám o tyto informace v elektronické podobě podle § 4 odst. 2 zákona č. 106/99.“

Vaše druhá žádost je formulována takto:

„žádám Ministerstvo financí o poskytnutí přehledu mimořádných odměn a bonusů, které za měsíce březen až červen roku 2020 získali ředitelé jednotlivých odborů. Přehled žádám ve formě: jméno, funkce, působení ve funkci od do, výše mimořádné odměny v Kč v jednotlivých měsících, zdůvodnění mimořádné odměny.

Pokud požadované informace obsahují osobní údaje, má povinný subjekt povinnost je znečitelnit.

Žádám o tyto informace v elektronické podobě podle § 4 odst. 2 zákona č. 106/99.“

Aktualizováno

MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Zákon byl ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, čímž se legislativní proces výrazně přiblížil svému finále a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí.