Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dovoluji si požádat Ministerstvo financí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o informace ohledně rozhodování ve věci udělení souhlasu Komise pro cenné papíry s nabídkami převzetí:

 1. V jakém časovém období a na jakém odboru a oddělení Komise pro cenné papíry působil Ing. Tomáš Buus (datum narození: 31.3.1977)?
 2. Jaké oddělení komise (popřípadě užší skupina v rámci jednotlivého oddělení) se podílelo na rozhodování o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1?
 3. Jaké osoby byly zařazeny do tzv. užší skupiny, která se podílela na rozhodování o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1?
 4. Podílel se Ing. Tomáš Buus (datum narození: 31.3.1977) na:
  1. přijetí a zpracování žádosti o udělení souhlasu č.j. 45/N/1084/2004/1;
  2. přípravě nebo zpracování podkladů, včetně žádosti o doplnění informací, ve správním řízení o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1, jehož výsledkem bylo udělení souhlasu;
  3. vydání rozhodnutí o udělení souhlasu Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/1084/2004/1?
 5. S ohledem na jeho pracovní zařazení, měl Ing. Tomáše Buus (datum narození: 31.3.1977) možnost seznámit se s podklady pro rozhodování o udělení souhlasu ve správním řízení č.j. 45/N/1084/2004/1?“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 19.7.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 19.7.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2059.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dne 10. 7. 2019 byla na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky prezentována Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2018 (dále jen „Zpráva“). Na straně 4 je uvedena tabulka výnosu daní a cel za období let 2014 až 2018. Údaje o výši inkasa spotřebních a energetických daní ovšem neodpovídají údajům uvedeným ve Střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021, konkrétně na straně 33 v tabulce Vývoj daňových příjmů v letech 2015 – 2021 (dále jen „Střednědobý výhled“) též prezentovaným ministerstvem. Např. údaj o výši příjmu spotřební daně v roce 2017 ve Střednědobém výhledu uvádí částku 152,7 mld. Kč, ovšem ve Zprávě je v tomto roce uvedena částka 160,8 mld. Kč. Značný rozdíl v miliardách korun je i v ostatních porovnávaných obdobích.

Za účelem ověření, které z těchto údajů jsou správné, jsem při hledání na internetu dále objevil internetové stránky (https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/spotrebnidane/), jenž z mého pohledu přesvědčivě prezentují daňové příjmy spotřebních daní (otázkou za včetně nebo bez ekologických daní), avšak i tyto údaje nekorespondují s údaji ve výše zmíněných materiálech. K 31. 12. 2017 je zde např. uveden údaj 154 743 Kč.

Touto cestou Vás laskavě žádám o sdělení, který z materiálů (příp. níže uvedená internetová stránka) obsahuje správné údaje, jenž hodlám využít pro studijní účely. Popř. Vás žádám o odkaz na zdroj obsahující přehled inkasa spotřebních daní za poslední dekádu.“

Vydáno

Vysoký rating České republiky opět potvrdila agentura S&P Global Ratings

S&P Global Ratings, jedna z nejvýznamnějších mezinárodních ratingových agentur, ve svém nejnovějším hodnocení ze dne 19. 7. 2019 potvrdila vynikající rating České republiky na stupni AA pro dlouhodobé závazky v domácí měně a na stupni AA- pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách.

Vydáno

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2019

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů a limitů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 uveřejněné dne 20. prosince 2018, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od třetího čtvrtletí roku 2018 do druhého čtvrtletí roku 2019.