CZ EN

Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva

Státní dluhopisy ve vlastním portfoliu
Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 0 0 0 0
ČR, 0,00 %, 24 II2) CZ0001006480 0 0 0 0
ČR, 5,70 %, 243) CZ0001002547 6 619 000 000 280 000 000 0 6 339 000 000
ČR, VAR %, 24 CZ0001006498 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,00 %, 24 CZ0001006167 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 1 000 000 000 0 300 000 000 1 300 000 000
ČR, 6,00 %, 26 CZ0001006506 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 000 000 000 0 1 838 000 000 2 838 000 000
ČR, 0,00 %, 272) CZ0001006043 0 0 0 0
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 5,50 %, 28 CZ0001006696 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 5,75 %, 29 CZ0001007025 13 381 560 000 0 0 13 381 560 000
ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 2 476 980 000 0 0 2 476 980 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 5,00 %, 30 CZ0001006688 18 101 310 000 0 0 18 101 310 000
ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 6,20 %, 31 CZ0001006969 4 204 600 000 0 0 4 204 600 000
ČR, VAR %, 31 CZ0001006241 5 524 570 000 0 0 5 524 570 000
ČR, 1,75 %, 32 CZ0001006233 1 000 000 000 0 81 000 000 1 081 000 000
ČR, 4,50 %, 32 CZ0001007033 8 318 770 000 0 0 8 318 770 000
ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 14 835 510 000 0 0 14 835 510 000
ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 6 081 330 000 0 0 6 081 330 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 1,95 %, 37 CZ0001006316 3 742 220 000 0 0 3 742 220 000
ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 5 356 090 000 400 000 000 0 4 956 090 000
ČR, VAR %, 43 CZ0001007041 810 000 000 0 0 810 000 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 176 000 000 0 0 176 000 000

1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
3) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.

Státní pokladniční poukázky ve vlastním portfoliu
Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč)
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SPP 52T 02/12 CZ0001006803 100 000 000 000 0 0 100 000 000 000

1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář