CZ EN

Výnosy SDD

Výnosy nesplacených státních dluhopisů určené pohyblivou úrokovou sazbou

147. emise - CZ0001006498
90. emise - CZ0001004105
139. emise - CZ0001006241
155. emise - CZ0001007041

147. emise - CZ0001006498
Datum stanovení úrokové sazby Platnost od - do Úroková sazba
Státní Dluhopis České republiky, 2022-2024, VAR %
20.04.2022 22.04.2022 – 22.10.2022 5,61 % p. a.
20.10.2022 22.10.2022 – 22.04.2023 7,35 % p. a.
20.04.2023 22.04.2023 – 22.10.2023 7,21 % p. a.
19.10.2023 22.10.2023 – 22.04.2024  
18.04.2024 22.04.2024 – 22.10.2024  

Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní dle přílohy č. 2 emisních podmínek, kde posledním tímto dnem je den předcházející dni stanovení průměrné referenční úrokové sazby dle bodu 7 emisních podmínek, a to v rozsahu tří desetinných míst; takto stanovená průměrná referenční úroková sazba se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR. Stanoveno dle emisních podmínek. 

90. emise - CZ0001004105
Datum stanovení úrokové sazby Platnost od - do Úroková sazba
Státní dluhopis České republiky, 2014-2027, VAR %
14.05.2014 19.05.2014 – 19.11.2014 0,34 % p. a.
14.11.2014 19.11.2014 – 19.05.2015 0,31 % p. a.
15.05.2015 19.05.2015 – 19.11.2015 0,29 % p. a.
16.11.2015 19.11.2015 – 19.05.2016 0,27 % p. a.
17.05.2016 19.05.2016 – 19.11.2016 0,26 % p. a.
16.11.2016 19.11.2016 – 19.05.2017 0,26 % p. a.
17.05.2017 19.05.2017 – 19.11.2017 0,27 % p. a.
15.11.2017 19.11.2017 – 19.05.2018 0,70 % p. a.
17.05.2018 19.05.2018 – 19.11.2018 0,89 % p. a.
15.11.2018 19.11.2018 – 19.05.2019 1,96 % p. a.
16.05.2019 19.05.2019 – 19.11.2019 2,15 % p. a.
15.11.2019 19.11.2019 – 19.05.2020 2,13 % p. a.
15.05.2020 19.05.2020 – 19.11.2020 0,27 % p. a.
16.11.2020 19.11.2020 – 19.05.2021 0,27 % p. a.
17.05.2021 19.05.2021 – 19.11.2021 0,39 % p. a.
16.11.2021 19.11.2021 – 19.05.2022 3,29 % p. a.
17.05.2022 19.05.2022 – 19.11.2022 6,12 % p. a.
16.11.2022 19.11.2022 – 19.05.2023 7,21 % p. a.
 17.05.2023 19.05.2023 – 19.11.2023 7,12 % p. a.
15.11.2023 19.11.2023 – 19.05.2024  
16.05.2024 19.05.2024 – 19.11.2024  
15.11.2024 19.11.2024 – 19.05.2025  
15.05.2025 19.05.2025 – 19.11.2025  
14.11.2025 19.11.2025 – 19.05.2026  
15.05.2026 19.05.2026 – 19.11.2026  
16.11.2026 19.11.2026 – 19.05.2027  
17.05.2027 19.05.2027 – 19.11.2027  

Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba minus marže ve výši 0,10 % p. a. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní, kde posledním tímto dnem je den stanovení průměrné referenční úrokové sazby. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR. Stanoveno dle emisních podmínek.

139. emise - CZ0001006241
Datum stanovení úrokové sazby Platnost od - do Úroková sazba
Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR %
28.04.2021 30. 04. 2021 - 31. 10. 2021 0,43 % p. a.
27.10.2021 31. 10. 2021 - 30. 04. 2022 2,41 % p. a.
28.04.2022 30. 04. 2022 - 31. 10. 2022 5,66 % p. a.
26.10.2022 31. 10. 2022 - 30. 04. 2023 7,38 % p. a.
27.04.2023 30. 04. 2023  -31. 10. 2023 7,21 % p. a.
27.10.2023 31. 10. 2023 - 30. 04. 2024  
26.04.2024 30. 04. 2024 - 31. 10. 2024  
29.10.2024 31. 10. 2024 - 30. 04. 2025  
28.04.2025 30. 04. 2025 - 31. 10. 2025  
29.10.2025 31. 10. 2025 - 30. 04. 2026  
28.04.2026 30. 04. 2026 - 31. 10. 2026  
29.10.2026 31. 10. 2026 - 30. 04. 2027  
28.04.2027 30. 04. 2027 - 31. 10. 2027  
27.10.2027 31. 10. 2027 - 30. 04. 2028  
27.04.2028 30. 04. 2028  -31. 10. 2028  
27.10.2028 31. 10. 2028 - 30. 04. 2029  
26.04.2029 30. 04. 2029 - 31. 10. 2029  
29.10.2029 31. 10. 2029 - 30. 04. 2030  
26.04.2030 30. 04. 2030 - 31. 10. 2030  
29.10.2030 31. 10. 2030 - 30. 04. 2031  
28.04.2031 30. 04. 2031 - 31. 10. 2031  

Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní dle přílohy č. 2 emisních podmínek, kde posledním tímto dnem je den předcházející dni stanovení průměrné referenční úrokové sazby dle bodu 7 emisních podmínek, a to v rozsahu tří desetinných míst; takto stanovená průměrná referenční úroková sazba se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR. Stanoveno dle emisních podmínek.

155. emise - CZ0001007041
Datum stanovení úrokové sazby Platnost od - do Úroková sazba
Státní dluhopis České republiky, 2023-2043, VAR %
16.08.2023 18.08.2023 - 18.02.2024 7,09 % p. a.
15.02.2024 18.02.2024 - 18.08.2024  
15.08.2024 18.08.2024 - 18.02.2025  
14.02.2025 18.02.2025 - 18.08.2025  
14.08.2025 18.08.2025 - 18.02.2026  
16.02.2026 18.02.2026 - 18.08.2026  
14.08.2026 18.08.2026 - 18.02.2027  
16.02.2027 18.02.2027 - 18.08.2027  
16.08.2027 18.08.2027 - 18.02.2028  
16.02.2028 18.02.2028 - 18.08.2028  
16.08.2028 18.08.2028 - 18.02.2029  
15.02.2029 18.02.2029 - 18.08.2029  
16.08.2029 18.08.2029 - 18.02.2030  
14.02.2030 18.02.2030 - 18.08.2030  
15.08.2030 18.08.2030 - 18.02.2031  
14.02.2031 18.02.2031 - 18.08.2031  
14.08.2031 18.08.2031 - 18.02.2032  
16.02.2032 18.02.2032 - 18.08.2032  
16.08.2032 18.08.2032 - 18.02.2033  
16.02.2033 18.02.2033 - 18.08.2033  
16.08.2033 18.08.2033 - 18.02.2034  
16.02.2034 18.02.2034 - 18.08.2034  
16.08.2034 18.08.2034 - 18.02.2035  
15.02.2035 18.02.2035 - 18.08.2035  
16.08.2035 18.08.2035 - 18.02.2036  
14.02.2036 18.02.2036 - 18.08.2036  
14.08.2036 18.08.2036 - 18.02.2037  
16.02.2037 18.02.2037 - 18.08.2037  
14.08.2037 18.08.2037 - 18.02.2038  
16.02.2038 18.02.2038 - 18.08.2038  
16.08.2038 18.08.2038 - 18.02.2039  
16.02.2039 18.02.2039 - 18.08.2039  
16.08.2039 18.08.2039 - 18.02.2040  
16.02.2040 18.02.2040 - 18.08.2040  
16.08.2040 18.08.2040 - 18.02.2041  
14.02.2041 18.02.2041 - 18.08.2041  
15.08.2041 18.08.2041 - 18.02.2042  
14.02.2042 18.02.2042 - 18.08.2042  
14.08.2042 18.08.2042 - 18.02.2043  
16.02.2043 18.02.2043 - 18.08.2043  

Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní dle přílohy č. 2 emisních podmínek, kde posledním tímto dnem je den předcházející dni stanovení průměrné referenční úrokové sazby dle bodu 7 emisních podmínek, a to v rozsahu tří desetinných míst; takto stanovená průměrná referenční úroková sazba se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR. Stanoveno dle emisních podmínek. 

Výnosy splacených státních dluhopisů určené pohyblivou úrokovou sazbou

55. emise - CZ0001002331
57. emise - CZ0001002505
3. euroemise - XS0453511577
67. emise - CZ0001003438
91. emise - CZ0001004113
63. emise - CZ0001003123

55. emise - CZ0001002331
Datum stanovení úrokové sazby Platnost od - do Úroková sazba
Dluhopis České republiky, 2008-2016, VAR%
22.10.2008 27.10.2008 – 27.04.2009 4,28 % p. a.
23.04.2009 27.04.2009 – 27.10.2009 2,63 % p. a.
23.10.2009 27.10.2009 – 27.04.2010 2,12 % p. a.
23.04.2010 27.04.2010 – 27.10.2010 1,65 % p. a.
25.10.2010 27.10.2010 – 27.04.2011 1,54 % p. a.
22.04.2011 27.04.2011 – 27.10.2011 1,58 % p. a.
25.10.2011 27.10.2011 – 27.04.2012 1,52 % p. a.
25.04.2012 27.04.2012 – 27.10.2012 1,52 % p. a.
25.10.2012 27.10.2012 – 27.04.2013 0,88 % p. a.
25.04.2013 27.04.2013 – 27.10.2013 0,60 % p. a.
24.10.2013 27.10.2013 – 27.04.2014 0,56 % p. a.
24.04.2014 27.04.2014 – 27.10.2014 0,44 % p. a.
23.10.2014 27.10.2014 – 27.04.2015 0,41 % p. a.
23.04.2015 27.04.2015 – 27.10.2015 0,38 % p. a.
23.10.2015 27.10.2015 – 27.04.2016 0,37 % p. a.
25.04.2016 27.04.2016 – 27.10.2016 0,36 % p. a.

Pozn.: Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období. Stanoveno dle emisních podmínek. 

57. emise - CZ0001002505
Datum stanovení úrokové sazby Platnost od - do Úroková sazba
Dluhopis České republiky, 2009-2012, VAR%
15.04.2009 20.04.2009 – 11.10.2009 3,69 % p. a.
08.10.2009 11.10.2009 – 11.04.2010 3,16 % p. a.
08.04.2010 11.04.2010 – 11.10.2010 2,68 % p. a.
07.10.2010 11.10.2010 – 11.04.2011 2,55 % p. a.
07.04.2011 11.04.2011 – 11.10.2011 2,56 % p. a.
07.10.2011 11.10.2011 – 11.04.2012 2,52 % p. a.

Pozn.: Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o spread ve výši 100 bazických bodů. Stanoveno dle emisních podmínek. 

3. euroemise - XS0453511577
Datum stanovení úrokové sazby Platnost od - do Úroková sazba
Eurodluhopis České republiky, 2009-2015, VAR%
01.10.2009 05.10.2009 - 05.04.2010 2,017 % p. a.
31.03.2010 05.04.2010 - 05.10.2010 1,944 % p. a.
01.10.2010 05.10.2010 - 05.04.2011 2,184 % p. a.
01.04.2011 05.04.2011 - 05.10.2011 2,556 % p. a.
03.10.2011 05.10.2011 - 05.04.2012 2,757 % p. a.
03.04.2012 05.04.2012 - 05.10.2012 2,070 % p. a.
03.10.2012 05.10.2012 - 05.04.2013 1,432 % p. a.
03.04.2013 05.04.2013 - 05.10.2013 1,331 % p. a.
03.10.2013 07.10.2013 - 05.04.2014 1,338 % p. a.
03.04.2014 07.04.2014 - 05.10.2014 1,423 % p. a.
02.10.2014 06.10.2014 - 05.04.2015 1,180 % p. a.
01.04.2015 06.04.2015 - 05.10.2015 1,088 % p. a.

Pozn.: Referenční sazbou je 6M EURIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o spread ve výši 100 bazických bodů. Stanoveno dle emisních podmínek. 

67. emise - CZ0001003438
Datum stanovení úrokové sazby Platnost od - do Úroková sazba
Dluhopis České republiky, 2012-2017, VAR%
18.01.2012 23.01.2012 – 23.07.2012 2,34 % p. a.
19.07.2012 23.07.2012 – 23.01.2013 2,13 % p. a.
21.01.2013 23.01.2013 – 23.07.2013 1,50 % p. a.
19.07.2013 23.07.2013 – 23.01.2014 1,44 % p. a.
21.01.2014 23.01.2014 – 23.07.2014 1,32 % p. a.
21.07.2014 23.07.2014 – 23.01.2015 1,27 % p. a.
21.01.2015 23.01.2015 – 23.07.2015 1,25 % p. a.
21.07.2015 23.07.2015 – 23.01.2016 1,24 % p. a.
21.01.2016 23.01.2016 – 23.07.2016 1,22 % p. a.
21.07.2016 23.07.2016 – 23.01.2017 1,21 % p. a.
19.01.2017 23.01.2017 – 23.07.2017 1,20 % p. a.

Pozn.: Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o rozpětí (spread) ve výši 85 bazických bodů. Stanoveno dle emisních podmínek. 

91. emise - CZ0001004113
Datum stanovení úrokové sazby Platnost od - do Úroková sazba
Státní dluhopis České republiky, 2014-2020, VAR%
04.06.2014 09.06.2014 – 09.12.2014 0,12 % p. a.
05.12.2014 09.12.2014 – 09.06.2015 0,11 % p. a.
05.06.2015 09.06.2015 – 09.12.2015 0,09 % p. a.
07.12.2015 09.12.2015 – 09.06.2016 0,06 % p. a.
07.06.2016 09.06.2016 – 09.12.2016 0,06 % p. a.
07.12.2016 09.12.2016 – 09.06.2017 0,06 % p. a.
07.06.2017 09.06.2017 – 09.12.2017 0,07 % p. a.
07.12.2017 09.12.2017 – 09.06.2018 0,53 % p. a.
07.06.2018 09.06.2018 – 09.12.2018 0,69 % p. a.
06.12.2018 09.12.2018 – 09.06.2019 1,77 % p. a.
06.06.2019 09.06.2019 – 09.12.2019 1,93 % p. a.
05.12.2019 09.12.2019 – 09.06.2020 1,92 % p. a.
05.06.2020 09.06.2020 – 09.12.2020 0,06 % p. a.

Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba minus marže ve výši 0,30 % p. a. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní, kde posledním tímto dnem je den stanovení průměrné referenční úrokové sazby. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR. Stanoveno dle emisních podmínek.

63. emise - CZ0001003123
Datum stanovení úrokové sazby Platnost od - do Úroková sazba
Dluhopis České republiky, 2011-2023, VAR %
13.04.2011 18.04.2011 – 18.04.2012 2,48 % p. a.
16.04.2012 18.04.2012 – 18.04.2013 2,43 % p. a.
16.04.2013 18.04.2013 – 18.04.2014 1,41 % p. a.
16.04.2014 18.04.2014 – 18.04.2015 1,20 % p. a.
16.04.2015 18.04.2015 – 18.04.2016 1,12 % p. a.
14.04.2016 18.04.2016 – 18.04.2017 1,10 % p. a.
12.04.2017 18.04.2017 – 18.04.2018 1,10 % p. a.
16.04.2018 18.04.2018 – 18.04.2019 1,77 % p. a.
16.04.2019 18.04.2019 – 18.04.2020 2,86 % p. a.
16.04.2020 18.04.2020 – 18.04.2021 1,57 % p. a.
15.04.2021 18.04.2021 – 18.04.2022 1,21 % p. a. 
13.04.2022 18.04.2022 – 18.04.2023 6,42 % p. a.

Pozn.: Referenční sazbou je 12M PRIBOR se sazbou fixovanou na 12 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o rozpětí (spread) ve výši 65 bazických bodů. Stanoveno dle emisních podmínek. 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář