Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Daně a cla

Vydáno

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, je poplatníkem i k 1. 1. 2016 primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci.

Vydáno

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5/2015

  1. POKYN č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní
  2. ZMĚNY ze dne 22. 10. 2015 Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  3. Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
  4. Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
  5. Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
  6. Jak správně zaplatit daň fi nančnímu úřadu v roce 2016
  7. Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost

Vydáno

Pokyn č. MF-5

o stanovení lhůt při správě daní