Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 7/2022

Červencové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za červenec 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 192,7 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 186,0 mld. Kč.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2022.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: České předsednictví EU 2022, Ministerstvo financí k Ukrajině, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2022, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2022, Plnění státního rozpočtu ČR za červen 2022, Výroční zpráva o činnosti FAÚ za rok 2021, Stanovisko CHJ č. 2/2022 k aplikaci principu jednotného auditu, Stanovisko CHJ č.3/2022 k předběžné řídící kontrole u příjmových operací, Cenový věstník 15/2022, Cenový věstník 16/2022, Přehled platných smluv, Konference Cyberspace 2022 a její panel zaměřený na otevřené finance, Bulletin inovací 7/2022, Sdělení k § 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, po novelizaci provedené zákonem č. 142/2022 Sb., MP/05/2022 – Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – Evidence způsobu užití stavby v katastru nemovitost, Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2021 a další témata.
  • EU a zahraničí: Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v pololetí 23,5 miliardy, celkem ČR získala již přes bilion korun. Metodický pokyn pro nesrovnalosti pro Národní plán obnovy na období 2021-2026, Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí – Národní plán obnovy (2021-2026) a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Bulletin inovací 7/2022

Bulletin inovací 7/2022 shrnuje několik aktualit věnujících se inovacím na finančním trhu - mimo jiné z oblasti digitálních měn centrálních bank a otevřených financí.