Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Daně a cla

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 5. listopadu 2021

  • Bod č. 28: Žádost Evropské komisi ohledně možnosti zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH
    Pro informaci:
  • Bod č. 2: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
  • Bod č. 3: Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2020
  • Bod č. 12: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky - Obnova WAF F5
  • Bod č. 13: Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění „Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP“
  • Bod č. 14: Informace o záměru veřejné zakázky „Poskytování služeb pro podporu výroby a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky“

Aktualizováno

Daňové tiskopisy

Daňové tiskopisy finanční a celní správy.

Aktualizováno

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniklo plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Aktualizováno

Nulové DPH na elektrickou energii a plyn

Ministryně financí Alena Schillerová ve středu 20. října 2021 rozhodla o mimořádném prominutí daně z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec tohoto roku.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 32/2021

  1. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie