Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 804 stránek pro témata Finanční trh

Aktualizováno

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice - 3. kvartál 2007

V evidenci Ministerstva financí je k 30.9. t.r. vedeno 3,85 mil. neukončených penzijních připojištění, což představuje proti stavu ke konci roku 2006 nárůst o 254 tis. penzijních připojištění, tj. o 7,1 %. Od počátku roku již bylo uzavřeno 430 tis. nových penzijních připojištění, z toho fyzickými osobami s bydlištěm na území jiného členské státu EU 3 tis. připojištění. Podíl penzijních připojištění uzavřených fyzickými osobami s bydlištěm na území jiného členské státu EU je však na celkovém počtu penzijních připojištění velmi nízký a dosahuje pouhá 2 promile. Penzijní připojištění si i v letošním roce udržuje svůj růstový trend a Ministerstvo financí očekává, že počet penzijních připojištění by se k ultimu roku 2007 mohl přiblížit k hodnotě 4 mil. připojištění.

Počet penzijních připojištění, u kterých je průběžně (tj. od počátku připojištění) evidován alespoň jeden příspěvek zaměstnavatele svému zaměstnanci, se k 30.9.2007 zvýšil proti pololetí t.r. o 21 tis. připojištění a již přesáhl počet 1,1 mil. připojištění. Z tohoto počtu přispěli zaměstnavatelé v září aktuálně na 840 tis. připojištění. Na příspěvek placený zaměstnavatelem se státní příspěvek neposkytuje.

Vydáno

Návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů, který Ministerstvo financí předložilo vládě

Ministerstvo financí předložilo vládě České repuliky návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některých dalších zákonů v souvislosti s transpozicí směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) a navazující prováděcí směrnice. Veřejnosti se pro informaci předkládá úplné znění měněných zákonů s vyznačenými změnami a důvodová zpráva ve verzi předložené vládě.

Vydáno

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2006

Zpráva retrospektivně shrnuje nejdůležitější události uplynulého období ve vybraných segmentech finančního trhu a nastiňuje možné trendy v nadcházejících obdobích.