Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o poskytnutí následujících dokumentů, jež souvisí s poskytnutím úvěru společnosti ČEZ a.s. ze strany České republiky (viz https://domaci.hn.cz/c1-67091660-stat-pujci-energeticke-firme-cez-v-prepoctu-az-74-miliard-korun):

  • schéma poskytování úvěrů k odvrácení škod v národním hospodářství ve smyslu ustanovení § 35 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), výrobcům působícím na trhu s energiemi, obsažené v části III materiálu čj. 801/22 (jež bylo schváleno vládou usnesením vlády č. 586, ze dne 29. června 2022)
  • usnesení vlády č. 586 ze dne 29. června 2022
  • sdělení Komise - Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 131 1/01)