Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 7/2022

  1. Pokyn č. GFŘ-D-57 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Jakým způsobem jsou zaměstnanci Vaší organizace vedeni k dodržování pravidel správné úřední komunikace?

Jakým způsobem je vyžadováno dodržování profesionální úřední komunikace?

Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se komunikace s veřejností?

Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se vnitřní komunikace?

Pořádá Vaše organizace školení zaměřené na úřední komunikaci?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto žádám o poskytnutí plného znění protokolů o kontrolách, které byly vypracovány při šetřeních ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v souvislosti s hospodařením nemocnice. Dotčeným obdobím jsou roky 2016 až do současnosti.

V případě, že nelze poskytnout plné znění protokolů, žádám o zaslání anonymizovaného znění, případně znění očištěného o informace, které nelze ze zákonných důvodů poskytnout.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 25.4.2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 25.4.2022 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 490 kusů.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 11. 04. 2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 11. 4. 2022 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 33920 kusů.