Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů v ČR - leden 2019

K 1. lednu 2019 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a smluv, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva financí podle § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v úhrnu 78,7 mld. Kč.

Vydáno

FAÚ vloni zajistil 7,5 miliardy

  • Mladá fronta DNES | 18.1.2019 | Rubrika: Z domova | Strana: 4 | Autor: Karel Hrubeš
  • Rozhovor s Liborem Kazdou, ředitelem Finančního analytického úřadu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. ledna 2019

  • Bod č. 3: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/24 „Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání“
  • Bod č. 4: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/25 „Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“
  • Bod č. 5: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/12 „Správa daně z přidané hodnoty“ 

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 2/2019

  1. Pokyn č. GFŘ-D-40 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018

Aktualizováno

MTS Czech Republic

Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS