Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Komunikační parametry pro Playground

Údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu orgánu vykonávajícího dozor pro Playground (veřejné testovací rozhraní).

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. března 2019

  • Bod č. 9: Jmenování zástupce Ministerstva financí do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
    Pro informaci:
  • Bod č. 4: Informace Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/04 „Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“

Vydáno

Sněmovna schválila návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí

Poslanecká sněmovna na dnešním jednání schválila novelu zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Jejím cílem je rozšířit stávající osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě rovněž i na jednotky v rodinných domech.

Vydáno

Stanovisko ministryně financí k pravidlům centrálního nákupu státu

Stanovisko ministryně financí k pravidlům centrálního nákupu státu zpřesňuje a upravuje postupy, pravidla a povinnosti v rámci centrálního nákupu státu a navazujících činností. Závaznost je upravena v usnesení vlády č. 520/2018. Toto stanovisko je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.

Vydáno

Vyhodnocení veřejné konzultace - Blockchain, virtuální měny a aktiva

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k tématu virtuálních měn a jiných virtuálních aktiv. Cílem konzultace bylo získat názor odborné veřejnosti na možnost právního ukotvení virtuálních aktiv a využití technologie blockchain k evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Pro potřeby výzkumu v rámci bakalářské práce psané na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity bych chtěl touto cestou požádat o data týkající se kurzových sázek, konkrétně by se jednal o společnosti, které ze zákona mohou kurzové sázky provozovat. Na portálu mfcr.cz jsem nalezl seznamy těchto společnosti, ale například společnost betstars zde nefigurovala, ale možnost kurzových sázek nabízí."

Vydáno

Usnesení vlády č. 520/2018

Usnesení vlády o zprávě o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017. Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.