Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 2/2022

Únorové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Vydáno

Státní dluh dosáhl ke konci loňského roku 2,47 bilionu, což odpovídá 40,4 % HDP

Ministerstvo financí zveřejňuje Zprávu o řízení státního dluhu za rok 2021. Absolutní výše státního dluhu ke konci roku 2021 dosáhla v důsledku schodkového hospodaření státního rozpočtu úrovně 2 465,7 mld. Kč. V relativním vyjádření vůči HDP došlo k nárůstu z 36,0 % na 40,4 %, tedy o 4,4 procentního bodu.

Vydáno

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2021

Ministerstvo financí v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací na první pololetí roku 2022 plánovaným v rámci Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2022 uveřejněné dne 6. ledna 2022 předkládá veřejnosti Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2021, která obsahuje podrobné vyhodnocení v oblasti vývoje dynamiky a struktury státního dluhu, emisní činnosti státu, sekundárního trhu státních dluhopisů, vývoje úrokových výdajů státního rozpočtu, sledování rizik dluhového portfolia a ročního hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2022.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Státní dluh dosáhl ke konci loňského roku 2,47 bilionu, což odpovídá 40,4 % HDP, Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2021, MF předložilo nový rozpočet s deficitem 280 mld. Kč, o 97 mld. Kč menším než plánovala minulá vláda, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření k 31.12.2021 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2021 včetně Komentáře, Stanovisko k přenechání majetku státu do užívání třetích osob (§ 27 zákona o majetku státu) a další témata.
  • EU a zahraničí: Informace pro klienty Sberbank CZ, Ministerstvo financí k ruské invazi na Ukrajině, Zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku, Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v roce 2021 bezmála 89 mld. Kč a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.