Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 753 stránek pro témata Finanční trh

Vydáno

Zpráva o vývoji finančního trhu - 1. pololetí 2005

  • Zpráva shrnuje nejpodstatnější změny, které se udály ve sledovaném období.
  • Svým charakterem zpráva navazuje na ucelenou zprávu za rok 2004 vydanou v květnu letošního roku.
  • Zpracoval: Tým Analýz finančního trhu Ministerstva financí.
  • Aktualizováno: ke dni 21.listopadu 2005

Vydáno

Zákon č. 36/2004 Sb.

kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 257/2004 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 418/2003 Sb.

kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

Vydáno

Zákon č. 123/2000 Sb.

o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů