Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Kolik peněz Vaše instituce investovala do reklamy/ inzerce v médiích od roku 2010 po 2018 včetně? Prosím, uvést každý rok zvlášť spolu s celkovou zaplacenou částkou.
 2. V jakých médiích se reklama objevila - prosím, uvést jméno média zvášť a částku za rok (rozmezí 2010 - 2018 včetně)“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě §14 zákona č. 106/1999Sb. Vás žádám o poskytnutí informace:

 1. zda obec hl.m.Praha podle §5 odst. 1 zák. ČNR č. 172/1991 Sb. požádala v minulosti ministerstvo financí České republiky o rozhodnutí o přechodu věcí
  (majetku) do vlastnictví obce ze společností
  1. Technická správa komunikací hl.m.Prahy, IČO 00407518
  2. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886
  3. INVESTOR DOPRAVNÍCH STAVEB, dříve Dopravní podnik hl. m. Prahy, Inženýrské služby MHD, IČO 00398233
 2. pokud ano, prosím o zaslání kopie příslušných
  1. žádostí vč. příp. doplňků, dodatků a příloh a
  2. následně též rozhodnutí o která bylo obcí požádáno.
 3. dále prosím u příslušných rozhodnutí o zaslání kopie souhlasu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR.“ 

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 24.9.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 24.9.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 346 kusů.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 23.9.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 23.9.2019 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 40735 kusů.

Vydáno

Cenový věstník 12/2019

 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 21. dodatek

Vydáno

Parlament schválil návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí

Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala Senát a schválila v původním znění návrh novely na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Cílem předlohy je rozšířit stávající osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě rovněž i na jednotky v rodinných domech.

Vydáno

Novela zákona o místních poplatcích v senátní verzi by ztratila svůj smysl

Poslanecká Sněmovna se dnes bude znovu zabývat novelou zákona o místních poplatcích, kterou jí vrátil Senát s pozměňovacími návrhy. Novela zákona z dílny Ministerstva financí má za cíl reagovat na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavit rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním a zajistit odpovídající příjmy pro obce a města.