Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 29.3.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 29.3.2021 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 30539 kusů.

Aktualizováno

Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO)

Dne 7. 4. 2020 byl zahájen provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby („Playground RVO“ nebo „Neprodukční prostředí RVO“).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím v rámci získávání informací a výzkumu pro svou akademickou práci, konkrétně práci SVOČ, kterou píši v rámci svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Má práce pojednává o hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (dále jen „zkoumané parametry“) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Tímto si Vás tedy dovoluji požádat o poskytnutí informací týkající se zvláštních zjištění hlášených Ministerstvu ve vztahu shledaným porušením zkoumaných parametrů. Žádám tedy o zaslání přehledu těchto hlášených porušení a subjektu, který toto porušení hlásí. Případně také informace, zda bylo zahájeno ve věci trestní stíhání, by pro mne byla velice užitečná. Jde mi primárně o počet takto závažných porušení ve vztahu ke zkoumaným parametrům a jejich výskyt napříč Českou republikou. Zkoumané období je od roku 2010 do roku 2021 včetně.“