Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Samosprávy budou mít dostatek financí na své investice

Územní samosprávní celky budou mít i letos dostatek finančních prostředků na realizaci svých investičních aktivit. Současná vláda v současnosti rekordně navyšuje dotace právě do územních samospráv.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů („ZSPI“), žádám tímto MFČR (jako právního nástupce FNM ČR) v souvislosti s privatizací společnosti ČESKÝ TELECOM a.s., která probíhala v letech 2004 až 2005, o poskytnutí následujících dokumentů, a to sice:

 1. Dopisu konsorcia PPF/J&T/InWay/Tiscali, který byl zaslaný Fondu Národního Majetku ČR (dále jen „FNM ČR“) dne 26. 2. 2005;
 2. Dopisu konsorcia PPF/J&T/InWay/Tiscali, který byl zaslaný FNM ČR dne 1. 3. 2005;
 3. Dopisu investičního poradce Credit Suisse First Boston (Europe) (dále jen „CSFB“), který byl zaslán (jménem FNM ČR) konsorciu PPF/J&T/InWay/Tiscali dne 25. 2. 2005;
 4. Dopisu investičního poradce CSFB, který byl zaslán (jménem FNM ČR) konsorciu PPF/J&T/InWay/Tiscali dne 27. 2. 2005;
 5. Dopisu investičního poradce CSFB, který byl zaslán (jménem FNM ČR) konsorciu PPF/J&T/InWay/Tiscali dne 2. 3. 2005;
 6. Dopisu FNM ČR zaslaného společnosti ČESKÝ TELECOM a.s., dne 20. 1. 2005, č.j. 17/300/2005;
 7. Dopisu FNM ČR zaslaného společnosti ČESKÝ TELECOM a.s., dne 21. 2. 2005, č.j. 31/300/2005;

a to s anonymizací (začerněním) pouze osobních údajů fyzických osob.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. listopadu 2020

 • Bod č. 8: Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v důsledku COVID-19
 • Bod č. 9: Změna právních poměrů u administrativní budovy 1. máje č.p. 803, Olomouc (Hanácká kasárna)
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Záměr veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 18-2020“
 • Bod č. 4: Prováděcí smlouva „PS7 - Úpravy ADIS s ohledem na Paušální daň“ - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 11: Dodatek k Prováděcí smlouvě č. 2 Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny v r. 2020 až 2021, zejména v oblasti evidence tržeb, One-Stop-Shop, mezinárodních daní a dalších změn daňových zákonů – Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020