Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Zejména bych se rád dozvěděl, jaký počet kárných řízeních u Vás bylo za posledních 24 měsíců vedeno, kolik podnětů Vám bylo k zahájení kárných řízení v posledních 24 měsících doručeno, a jaké sankce byly v rámci rozhodnutí uloženy.

Vydáno

MF potřetí v historii otevřelo své brány veřejnosti

Komentovanou prohlídku labyrintem chodeb bývalého kláštera bosých karmelitánek, svérázně stavebně propojených s moderní prvorepublikovou budovou Ministerstva financí, absolvovalo asi 1300 návštěvníků.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. září 2019

 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“
 • Bod č. 7: Stanovisko Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“
 • Bod č. 35: Zrušení stupně utajení v části II. bod 1 a) a c) usnesení vlády č. 744/D ze dne 7. listopadu 2018

Vydáno

SP/02/2019 - Správní poplatky vybírané zastupitelskými úřady

Jakými ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), se řídí vyměřování a vybírání správních poplatků zastupitelskými úřady České republiky a převod příjmů z vybraných správních poplatků těmito úřady správním úřadům příslušným k provedení úkonu?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Počet účtenek a součet tržeb registrovaných do účtenkovky se sumou 0-1Kč, 1-10Kč, 10-100Kč, 100-10000Kč, nad 10000Kč a to přes jednotlivé kraje, NACE kód obchodníků a přes měsíce, kdy účtenkovka proběhla.
 2. Demografie hráčů - 18-30, 30-50, 50-70, 70+ - účastníci v jednotlivých krajích a počty jimi zaregistrovaných účtenek a celková suma na registrovaných
  účtenkách.
 3. Počty obchodníků, jejichž účtenky byly do systému zařazeny. Nejvyšší počet registrovaných účtenek od jednoho obchodníka a průměrný počet a medián registrovaných účtenek u jednoho obchodníka.
 4. Prosím o rozšíření statistického Excelu o údaje dříve dostupné. Tj. počet účtenek registrovaný nejaktivnějším hráčem a medián účtenek na hráče.

Údaje žádáte poskytnout od vzniku účtenkovky do srpna 2019.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Plné znění „daňového memoranda“1 ze dne 12. 7. 2018, jehož účastníky je Česká republika zastoupená povinným subjektem a společnost UBER B.V.,
  se sídlem Meester Treublaan 7, 1097DP, Amsterdam, Nizozemské království, reg. č. 56317441, nebo jiná propojená společnost zastupující zájmy společnosti UBER B.V. v České republice (dále jen „společnost UBER“ a „daňové memorandum“);
 2. Jakékoliv smlouvy či dohody, které na základě daňového memoranda uzavřela Česká republika se společností UBER, včetně všech dodatků a informací o jejich případném ukončení;
 3. Která data nezbytná ke správě daní poskytuje společnost UBER Finanční správě na základě daňového memoranda nebo navazujících dohod;
 4. Kolik návazných kontrol daňových povinností u řidičů společnosti UBER, případně společnosti UBER jako takové provedla Finanční správa zvlášť v období do 12. 7.2018 a v období od 12. 7. 2018; ....