Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Ode dneška jsou až do částky 2,5 milionu vypláceni klienti Sberbank

Garanční systém finančního trhu dnes ve středu 9. března 2022 zahájil výplatu náhrad za pohledávky z vkladů u Sberbank CZ. Klienti banky o tom byli zpraveni dopisem s podrobnou informací ohledně výplaty, které probíhají prostřednictvím poboček Komerční banky (KB).

Vydáno

Akt o datech – evropská úprava neosobních dat

Evropská komise představila Akt o datech, legislativní návrh, který má za cíl přispět k budování evropské datové ekonomiky a definovat právní rámec pro přístup k neosobním datům a jejich využívání. Vaše podněty do připravované rámcové pozice k tomuto legislativnímu návrhu zasílejte z do 11. března 2022.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„1. zda bylo pozastaveno také vydávání dalších tranší předchozích (již vydaných) emisí Dluhopisů republiky tj. zda již nadále nebude možné reinvestovat výnosy Dluhopisů republiky vydaných v předchozích tranších emise Dluhopisů republiky do nákupu dluhopisů z nových tranší, jako tomu bylo v minulých letech?
2. zda má Ministerstvo financí stanoven termín, dokdy vyhodnotí, zda bude pokračovat ve vydávání nových emisí (protiinflačních) Dluhopisů republiky, nebo zda bude potřebu vyhodnocovat průběžně ad hoc podle potřeby financování státního dluhu?“