Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

žádám tímto o poskytnutí informace, v kolika sporech mezi německým investorem proti České republice byl na základě Dohody mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 02.10.1990, platné od 02.08.1992, ustaven podle této dohody rozhodčí senát (soud) a jaký byl předmět těchto sporů (stačí vyjádření v peněžní částce, není třeba skutkově).

Případně žádám o sdělení, zda za doby platnosti výše uvedené dohody proběhly mezi německými investory a Českou republikou spory před jiným orgánem, před jakým a jaký byl předmět těchto sporů (stačí opět vyjádření v peněžní částce, není třeba skutkově).

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 28.1.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 28.1.2019 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 40696 kusů.

Vydáno

Cenový věstník 01/2019

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele, cigaret, změny pevných cen a změny textu – 13. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2019
  • Obecně závazná vyhláška č. 17/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška č. 9/2018, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2019
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Libereckého kraje
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad kraje Vysočina
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Zlínského kraje
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihomoravského kraje
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Úřadu MČ Brno-Bystrc

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 25.1.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 25.1.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 420  a dle ZHH je 1667.

Aktualizováno

FKVS

IS FKVS - Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě