Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. dubna 2023

  • Bod č. 4: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022
  • Bod č. 5: Konvergenční program České republiky (duben 2023)
  • Bod č. 6: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2023 
  • Bod č. 7: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2022 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2023)

Vydáno

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2023

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, prostřednictvím které je prezentován stav realizace operativního programu financování a plánu emisní činnosti ve vztahu k vyhlášeným strategickým cílům konkretizovaným ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023, která byla uveřejněna dne 3. ledna 2023. Dále zahrnuje pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2022 do prvního čtvrtletí roku 2023.

Aktualizováno

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením přičleněná k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci.