Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Predikce vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020

Jedná se o teoretický propočet daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020 založený na vyhlášce č. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, a rozpočtové predikci inkasa daní na rok 2020.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu ustanovení zákona 106/1999 Sb. vás tímto žádám o poskytnutí informací o tom, jakým způsobem a v jakých časových intervalech provádíte kontroly loterijní společnosti Sazka a.s. Kdy byla ze strany Ministerstva financí provedena poslední kontrola této společnosti. Zda a kdy jste provedli kontrolu losovacích zařízení fa. Sazka a.s. Jsou vaše případné kontroly předem ohlášené? Byla z vaší strany provedena "přepadová kontrola" fa. Sazka a.s. a pokud ano kolikrát a kdy naposledy? Byla taková, tedy "přepadová", kontrola provedena také za účelem zjištění řádně fungujících losovacích zařízení? Jestliže ano, kolikrát a kdy? Pokud jste takové kontroly provedli, stalo se tak bezprostředně před slosováním a setrval kontrolní orgán až do doby losování? Pokud ano, kolikrát a kdy? Je zákaz provozování on-line loterijních činností v ČR jiných firem, které mají pro tuto činnost udělenou licenci platnou pro země EU, výsledkem nadstandartních vztahů mezi Mf ČR a fa. Sazka a.s. pokud nikoliv jaké jsou důvody pro takový zákaz"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Zaslání zpracovaného ekologického auditu bývalého areálu s.p. Pivovary Hradec Králové – Sodovkárna Zbečník, ul. Kostelecká, Zbečník dle SOD č. 06899-2017-4502-S-06645/2017 od firmy SGS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Praha 5, K Hájům 1233/2, PSČ 15500 včetně odhadu případných nákladů na likvidaci starých ekologických zátěží.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících statistických informací k soutěži účtenkovka:

 1. Statistiky o zaregistrovaných hráčích ve formátu počet zaregistrovaných hráčů (rozdělení dle registrace - základní, úplná), uvedení použití registračních kanálů (tj. kolik hráčů využívá jaký registrační kanál), počet přístupů k hráčskému účtu, aktivní/neaktivní hráči (zaregistrovaní hráči, kteří v daném období - měsíci ne/zaregistrovali účtenku do loterie). Počet přístupů k registraci účtenky mimo hráčský účet, které nevedly k registraci hráče (např. z důvodu nevalidní účtenky). Další informace o hráčích v rozdělení dle věkových kategorií. Pokud je dostupné, pak i informace o pohlaví hráče.
 2. Statistiky o registrovaných (neregistrovaných) účtenkách ve formátu:
  1. validních/nevalidních/dodatečně ověřených účtenek,
  2. duplicitních účtenek,
  3. účtenek zařazených do losování/nezařazených do losování, včetně uvedení důvodů nezařazení do losování,
  4. výherních/nevýherních účtenek,
  5. údaje o minimální, průměrné, mediánu a maximální hodnotě (částky) registrované účtenky,
  6. dle použitých registračních kanálů,
  7. statistika o počtu účtenek registrovaných po hodinách, dnech a za časový interval odpovídající jednotlivým losováním
 3. Statistika o počtu výher, u nichž vznikl právo na jejich vyplacení, o vyplacených výhrách a součet vyplacených částek po dnech a za vyúčtovací období.
 4. Statistika hráčů dle výher (anonymní TOP 50 hráčů dle celkové výše výher jednoho hráče a anonymní TOP 50 hráčů dle počtu výher jednoho hráče).
 5. Statistika o losování ve formátu počet zúčastněných hráčů a jejich zaregistrovaných účtenek za časové období odpovídající jednotlivým losováním (anonymní TOP 50 hráčů dle počtu registrovaných účtenek jednoho hráče za dané losování a souhrnně za dobu provozu loterie);
 6. Statistika o operacích prováděných ze strany hráčů ve formátu prostřednictvím komunikačních kanálů podle typu operace - registrace, přihlášení, registrace účtenky;
 7. Statistika o zákaznické podpoře ve formátu podle počtu požadavků a dotazů, jejich kategorií (okruhů), způsobu jejich podání (přijetí) a způsobu jejich vyřízení, průměrná a maximální doba řešení požadavků a dotazů podle komunikačních kanálů zákaznické podpory

Statistiky prosím poskytnout na bázi denní, měsíční a za časové intervaly odpovídající jednotlivým losováním, až na statistiku z bodu 4. Ke každé statistice prosím uvést jejich slovní písemný popis objasňující, jaké informace obsahuje.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 18.10.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 18.10.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2135.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 21.10.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 21.10.2019 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 40624 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto žádáme o zaslání všech podkladů a vyjádření, které jste zaslali Radě EU či Evropské komisi, to ve věci aktuálního povolení České republice používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti odchylně od ustanovení článku 193 směrnice 2006/112/ES.“