Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně informace o tom, zda evidujete smlouvu o vypořádání či odstranění ekologické zátěže vzniklé před privatizací či jinak nazvanou obdobnou smlouvu uzavřenou mezi ČR a některou z těchto společností:

  • SAFINA, státní podnik, IČO: 000 11 568
  • SAFINA, a.s., IČO: 451 47 868.

V případě, že takovou smlouvu evidujete, žádáme o její zaslání v digitalizovaném formátu.

Vydáno

Zahájení MPŘ a veřejná konzultace k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů

Ministerstvo financí předložilo dne 8. července 2020 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. Případná vyjádření k návrhu zákona lze zaslat do 5. srpna 2020.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 6.7.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 6.7.2020 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 37169 kusů.