Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Evropská investiční banka podpořila v roce 2020 projekty v ČR za 35 miliard

V roce 2020 operace skupiny Evropské investiční banky, kterou tvoří Evropská investiční banka a Evropský investiční fond, podpořily investice v ČR ve výši 1,4 mld. EUR. Peníze směřovaly především na podporu podnikatelů, regionálního rozvoje, dopravy, energetiky a životního prostředí.

Aktualizováno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 5.2.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 5.2.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 29.1.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 29.1.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zaslání níže uvedených informací týkajících se krizových opatřeních vydaných Vládou ČR dne 21. 10. 2020 (Usnesení Vlády ČR č. 1078, 1079, 1080).

Uvedenými opatřeními byl výrazně omezena lidská práva a svobody občanů České republice, a celkově omezen společenský život v našem státě. Zajímá proto, na základě jakých dat a informací ministerstvo, resp. ministryně na zasedání Vlády ČR při hlasování rozhodovala o přijetí těchto krizových opatření.

Žádám Vás proto o poskytnutí zdravotnických, epidemiologických, ekonomických či sociologických dat, modelů či jiných predikcí vývoje současné situace, z nichž ministryně při hlasování na zasedání Vlády ČR vycházel, a na jejichž základě se rozhodla hlasovat pro o vydání krizových opatření – Usnesení vlády č. 1078, 1079, 1080, resp. co bylo východiskem Vlády ČR pro přijetí těchto opatření.

Z jakých dalších podkladů ministerstvo vycházelo při hodnocení ekonomických, sociologických a kulturních dopadů a přímých i nepřímých nákladů a přímých i nepřímých přínosů přijímaných krizových opatření?

Konkrétně nad rámec výše uvedeného žádám o informaci:

 • Jakou finanční hodnotu Ministerstvo financí přisuzuje jednomu zachráněnému životu (myšleno život zachráněný tím, že jsou nastolena shora uvedená opatření)?
 • Jaké je ekonomické vyjádření snížení hodnoty života člověka, který se např. v domově seniorů nemůže setkávat se svými blízkými, jak Ministerstvo financí vyčísluje pokles kvality života z důvodu shora uvedených opatření?
 • Kolik podnikatelských provozoven, dle předpokladu MF ze října 2020, muselo být zcela uzavřeno?
 • O kolik klesne výnos na dani z příjmu právnických a fyzických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, z důvodu uzavření provozoven?
 • Kolik nepodnikatelských zařízení, dle předpokladu MF ze října 2020, muselo být podstatně omezeno (volnočasové kluby a spolky – sportovci, kynologové, včelaři, Sokol, Pionýr, a další)?
 • Kolik zaměstnanců, dle předpokladu MF ze října 2020, pracuje v uzavřených provozovnách?
 • Kolik z těchto zaměstnanců, dle předpokladu MF ze října 2020, bude k 31. 12. 2020 registrováno na Úřadu práce?
 • Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, ukončí do konce roku 2020 činnost, z důvodu uzavření provozoven?
 • Kolik z těchto podnikatelů, dle předpokladu MF ze října 2020, bude k 31. 12. 2020 registrováno na Úřadu práce?
 • Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, se dostane do druhotné platební neschopnosti z důvodu uzavření provozoven, se kterými doposud spolupracovali?
 • Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, se pokusí vstoupit do insolvence z důvodu uzavření provozoven, se kterými doposud spolupracovali?

Žádám Vás také o sdělení, zda některé z výše uvedených podkladů připravilo přímo ministerstvo zdravotnictví, případně které z těchto podkladů připravili externí konzultanti a konkrétně kteří, a které podklady.“