Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dle Zákona č. 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření paragraf 18 odst. (7) mají penzijní společnosti povinnost vrátit ministerstvu státní příspěvek a převedenou státní podporu.

Žádám o informaci, v jaké hodnotě byly tyto vratky penzijních společností vráceny státu, prosím o informaci ve formě, kterou má ministerstvo k dispozici.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tímto bych chtěla zdvořile požádat Dotčený orgán o poskytnutí informací ve smyslu InfZ vztahujících se zejména k doručování zásilek a provozu podatelny Dotčeného orgánu. Na základě této žádosti s odkazem na § 13 InfZ prosím o poskytnutí následujících informací:

  1. Jak byla reálně pro doručování zásilek otevřena podatelna Dotčeného orgánu v období od 23.3.2020 do 1.4.2020;
  2. Zda a případně i jak byl omezen provoz podatelny Dotčeného orgánu v období od 23.3.2020 do 1.4.2020 vnitřním předpisem Dotčeného orgánu či obecně závazným předpisem;
  3. Zaslání veškerých předpisů dle předchozího bodu, pokud byly vydány;
  4. Jakým způsobem Dotčený orgán zajišťoval v období od 23.3.2020 do 1.4.2020 doručování poštovních zásilek, zejména, zda byly doručovány poštovním doručovatelem přímo do budovy sídla Dotčeného orgánu a případně s jakou frekvencí.
  5. Zda má Dotčený orgán zřízen P.O.BOX, nebo zda zajišťuje vyzvedávání pošty Dotčený orgán přímo v provozovně České pošty, s.p., s případnou specifikací provozovny České pošty, s.p.
  6. Jaká byla v období 23.3.2020 – 1.4.2020 v rámci Dotčeného orgánu pravidla pro doručování zásilek prostřednictvím České pošty, s.p., a pokud byla pro některou z variant doručování sjednána odnáška, s jakou frekvencí a s jakým obvyklým prodlením oproti termínu doručení v daném období docházelo k vyzvedávání pošty.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:

  1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut. Taktéž by mě zajímala správní řízení týkající se žádostí o získání statusu Pověřené autorizační osoby ve smyslu ust. § 110 ZHH.
  2. Přehled vyměřené daně z hazardních her ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, za 2. čtvrtletí roku 2022 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 12. 09. 2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 12. 09. 2022 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 33583 kusů.