Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Program OP PIK se dále dělí na další programy. Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další, je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“). S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 • Jaký byl počet auditů realizovaných v programu OP PIK v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017?
 • Jakým způsobem byly audity, realizované AO v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 v programu OP PIK, početně rozloženy mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
 • Jaká je výše nezpůsobilých výdajů identifikovaných AO v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 v programu OP PIK?
 • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích, které AO identifikoval v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V článku internetového magazínu Echo24 Wall Street Journal varuje před investicemi ve východní Evropě, upozorňuje na arbitráže ze dne 9. dubna 2019.

V originálním znění, “decided in accordance with the applicable internal procedure that there are no sufficient grounds to settle the case.“

Tímto si Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovoluji požádat o poskytnutí informací, zda existuje „vnitřní postup“ pro smírné řešení sporů z dvoustranných smluv o podpoře a ochraně investic.

Dále si Vás dovoluji požádat o poskytnutí všech informací o tomto vnitřním postupu a jeho písemnou podobu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací.

 1. přesný harmonogram služební cesty těchto zaměstnanců ministerstva a cíl cesty:
  • Pavelek P. ŘO 9.10. - 14.10. Bali
  • Dupáková L. NM 10.10. - 14.10. Bali
  • Dupáková L. NM 3.12. - 4.12. Belgie
  • Dupáková L. NM 2.12. - 5.12. Kuba
  • Veselá L. ŘO 7.1.- 4.2.2017 Indie
  • Fasora O. ŘO 16.3.2019 - 31.3.2019 Melbourne
 2. Který den odlétali a přilétali?
 3. Jaké byly celkové náklady na cestu (zvlášť prosím letenku a ubytování)?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání nebo zveřejnění částek, které

 1. ČR odpustila jednotlivým rozvojovým zemím pro jednotlivé roky od roku 2000 do současnosti.
 2. ČR plánuje odpustit v následujících letech.
 3. Které z těchto částek jsou započitatelné do ODA (Official Development Assistance) pro jednotlivé roky.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 26.7.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 26.7.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2059.

Aktualizováno

Vyhláška č. 10/2019 Sb.

o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat. Součástí publikace je i anglický překlad vyhlášky spolu se slovníkem stěžejních pojmů v anglickém jazyce.