Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Na stravenkový paušál bude možné přispívat z FKSP

Státní organizace budou moci svým zaměstnancům částečně hradit peněžní příspěvek na stravování z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Počítá s tím návrh vyhlášky, kterou Ministerstvo financí předkládá Legislativní radě vlády.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. „V jaké platové třídě jsou podle platné systemizace zařazeny tabulky řadových státních zaměstnanců v oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic odboru 71 - Legislativa a sporné agendy? Existují v tomto ohledu nějaké výjimky?
  2. V jaké platové třídě jsou podle platné systemizace zařazeny tabulky vedoucích oddělení odboru 71 - Legislativa a sporné agendy?
  3. Jaká je průměrná výše osobního příplatku u řadových státních zaměstnanců v oddělení 71 - Legislativa a sporné agendy?
  4. Jaká je průměrná výše osobního příplatku u vedoucích zaměstnanců odboru 71 - Legislativa a sporné agendy?
  5. Jaká je průměrná výše ročních odměn řadových zaměstnanců v oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic odboru 71 - Legislativa a sporné agendy a vedoucích zaměstnanců v odboru 71 - Legislativa a sporné agendy za poslední 3 roky?
  6. Jsou kladeny na státní zaměstnance zařazené do oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic odboru 71 - Legislativa a sporné agendy jazykové požadavky? Pokud ano, jaké?

Pro úplnost dodávám, že žádám toliko o anonymizovaný přehled, nikoliv o osobní údaje dotčených osob.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 32/2020

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
  2. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 4.12.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 4.12.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.

Vydáno

Cenový věstník 18/2020

  • Výměr MF č. 01/2021 ze dne 7. prosince 2020, kterým vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Aktualizováno

Právní rámce

Právní předpisy v oblasti cen.